Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση εναλλακτικών τύπων κτιρίων του τριτογενή τομέα με στόχο τη σχεδόν μηδενική κατανάλωση

Aryblia Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BAC3F1AD-DB3D-438F-941D-E3836EA57187
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Αρυμπλιά, "Αξιολόγηση εναλλακτικών τύπων κτιρίων του τριτογενή τομέα με στόχο τη σχεδόν μηδενική κατανάλωση", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79253
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι ευρωπαϊκές χώρες απέχουν μόλις 2% και 4% από τους στόχους που έχουν θεσπιστεί για την ενεργειακή απόδοση μέσω της Οδηγίας 2012/27/ΕE, σχετικά με την κατανάλωση τελικής και πρωτογενούς ενέργειας, αντίστοιχα.Οι διατάξεις της πρόσφατης αναθεώρησης της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2018/844/EΕ), στοχεύουν στην ενίσχυση των προσπαθείων για μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα από το εθνικό κτιριακό απόθεμα των κρατών μελών της ΕΕ ως το 2050.Στην Ελλάδα, τα κτίρια του τριτογενή τομέα ευθύνονται για την κατανάλωση του 12% της τελικής καταναλισκόμενης ενέργειας, με την πλειοψηφία αυτών να έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980, έχοντας υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις και χαμηλή ενεργειακή απόδοση, παρέχοντας ως εκ τούτου τη δυνατότητα για αποτελεσματικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.Η παρούσα μελέτη εξετάζει την εξοικονόμηση ενέργειας σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους κτιρίων του τριτογενή τομέα με στόχο τη συγκριτική αξιολόγηση σε επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και οικονομικών και περιβαλλοντικών δεικτών. Η μελέτη εξετάζει την περίπτωση μιας ξενοδοχειακής μονάδας 15 κτιρίων στο Λασίθι, ενός κτιρίου γραφείων βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής στην Αθήνα, ενός Ψυχαγωγικού και Αθλητικούυ κέντρο στα Χανιά και μίας Μαιευτικής – Γυναικολογικής και Παιδιατρικής Κλινικής στην Αθήνα. Η μεθοδολογία βασίζεται στο εργαλείο τυποποίησης GREPCon που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας TRUST EPC South.Ένα μεγάλο εύρος μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας μελετήθηκαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ενεργειακών επιθεωρήσεων, των αποτελεσμάτων προσομοιώσεων και τις προτιμήσεις και προτεραιότητες των ιδιοκτητών. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας από 52% εώς 8,3% ανάλογα το τύπο του κτιρίου, με αντίστοιχη περίοδο αποπληρωμής από 3,1 εώς 6,6 χρόνια. Το κόστος επένδυσης ανά μονάδα ενέργειας που εξοικονομείται κυμαίνεται μεταξύ 0,01€/kWh και 0,13 €/kWh για τα μέτρα που εξετάζονται σε κάθε περίπτωση, αναδεικνύοντας τα πιο αποδοτικά μέτρα ως προς την ενέργεια και το κόστος. Το αντίτοιχο κόστος επένδυσης ανά κιλό CO2eq που εξοικονομείται κυμαίνεται μεταξύ 0,007€/kgCO2eq και 0,14€/kgCO2eq, για τα εξεταζόμενα μέτρα όλων των περιπτώσεων, προσδιορίζοντας τα μέτρα που επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση διοξειδίου του άνθρακα με το μικρότερο επενδυτικό κόστος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά