Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Eπεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τη θαλάσσια περιοχήδυτικά των Παξών

Kasoutsa Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1668B1D3-0B33-4AEC-9208-6637B5ABBB85
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Κασούτσα, "Eπεξεργασία συνθετικών δεδομένων σεισμικής ανάκλασης για τη θαλάσσια περιοχή δυτικά των Παξών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79288
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η απομάκρυνση των πολλαπλών ανακλάσεων (φαινόμενο Ghost) που προέρχονται από την επιφάνεια και τον πυθμένα της θάλασσας. Τo φαινόμενο Ghost παρουσιάζεται στις θαλάσσιες διασκοπήσεις όταν τα εκπεμπόμενα ηχητικά κύματα επιδρούν στην θαλάσσια επιφάνεια και αυτή με τη σειρά της επιδρά σαν τέλειος ακουστικός καθρέπτης δημιουργώντας επιφανειακές ανακλάσεις. Το φαινόμενο αυτό οδηγεί σε αύξηση της χρονικής διάρκειας των ανακλάσεων. H χρονική ανάλυση των ταχυτήτων, ταυτόχρονα, υποβαθμίζεται, λόγω του ότι οι καταγραφές θα εμφανιστούν ετεροχρονισμένες σε σχέση με τις ανακλάσεις που προέρχονται από τουςσχηματισμούς. Το αποτέλεσμα είναι πως τα σεισμικά δεδομένα παρουσιάζονταιαλλοιωμένα, οπότε και τελικά είναι απαραίτητος ο εντοπισμός και η απομάκρυνσή αυτών των ανακλάσεων.Στα αρχικά στάδια της παρούσας μελέτης υλοποιήθηκε η προσομοίωση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων σε περιβάλλον Matlab. Τα πραγματικά αυτά συνθετικά σεισμικά δεδομένα, αντλήθηκαν από τμήμα σεισμικής τομής που βρίσκεται στο νησί των Παξών. Τα δεδομένα της χερσαίας τομής χρησιμοποιήθηκαν στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξαχθούν αντίστοιχα συμπεράσματα σε θαλάσσια περιοχή. Το ίδιο λογισμικό πακέτο χρησιμοποιήθηκε για την απομάκρυνση των ανακλάσεων από την θαλάσσια επιφάνεια, ενώ ακολουθήθηκε συμβατική επεξεργασία των δεδομένων, όπου και πραγματοποιήθηκε αναδιάταξη των καταγραφών κοινής πηγής σε δεδομένα κοινού ενδιάμεσου σημείου, διόρθωση της κανονικής χρονικής απόκλισης και σεισμική χωροθέτηση. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου για την απομάκρυνση επιφανειακών ανακλάσεων, αξιολογήθηκαν και έγινε σύγκριση τους με αποτελέσματα που προήλθαν με τη χρήση ορίων απορρόφησης στην ανώτερη επιφάνεια αντίστοιχου μοντέλου, έτσι ώστε να μην παράγονται επιφανειακές σεισμικές ανακλάσεις (φαινόμενο ghost).Συμπερασματικά, προκύπτει ότι τα συνθετικά δεδομένα είναι απαλλαγμένα όσο τοδυνατόν από τις επιφανειακές ανακλάσεις, όπως επίσης τα συνθετικά δεδομένα υψηλής ευκρίνειας που προκύπτουν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία και την κατανόηση πραγματικών δεδομένων που λαμβάνονται από την περιοχή μελέτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά