Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Comparison of density calculation methods applied to real reservoir fluids

Poulis Charalampos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BBD0B4CE-7EC4-405D-8622-80E0C1CC7363
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Charalampos Poulis, "Comparison of density calculation methods applied to real reservoir fluids", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79291
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η γνώση της πυκνότητας των αερίων υδρογονανθράκων καθώς επίσης και της πρώτης παραγώγου αυτής προς την πίεση είναι απαραίτητη σε όλους σχεδόν τους υπολογισμούς που εμπλέκονται στην ανάντη πετρελαϊκή βιομηχανία. Οι εντός του φρέατος υπολογισμοί σχετίζονται άμεσα με την υδροστατική πίεση και επομένως με την πυκνότητα του φυσικού αερίου. Στους εντός του ταμιευτήρα υπολογισμούς αντίθετα εμπλέκεται πρώτιστα η συμπιεστότητα του φυσικού αερίου ή με άλλα λόγια η πρώτη παράγωγος της πυκνότητας ως προς την πίεση.Για τον υπολογισμό της πυκνότητας απαιτείται ο εκ των προτέρων υπολογισμός του συντελεστή απόκλισης z και συνεπώς το πρόβλημα υπολογισμού της πυκνότητας ανάγεται σε πρόβλημα υπολογισμού του συντελεστή z. Οι βασικές πηγές προσδιορισμού του συντελεστή z περιλαμβάνουν την πειραματική μέτρησή του, τον υπολογισμό του με βάση καταστατικές εξισώσεις ή και με εμπειρικές σχέσεις. Η πρόβλεψη της συμπεριφοράς του δε, γίνεται περισσότερο αναγκαία απουσία σχετικών πειραματικών δεδομένων για την εξεταζόμενη σύσταση και τις επικρατούσες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας του ταμιευτήρα. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία γίνεται χρήση μιας ευρείας βάσης δεδομένων PVT ιδιοτήτων πραγματικών φυσικών αερίων, όπου ο συντελεστής z έχει μετρηθεί πειραματικά σε διάφορες πιέσεις υψηλότερες αυτής του σημείου δρόσου στην μονοφασική περιοχή.Η υλοποίηση των εξεταζόμενων μεθόδων υπολογισμού του συντελεστή z στα πλαίσια της παρούσας εργασίας λαμβάνει χώρα με τα πακέτα Microsoft Excel® και Mathworks Matlab® κατά περίπτωση. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών των εξεταζόμενων μεθόδων συγκρίνονται με τις πειραματικές μετρήσεις του συντελεστή z και οι μέθοδοι υπολογισμού αξιολογούνται ως προς την αξιοπιστία και τις επιδόσεις τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά