Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων υδρολογικής προσομοίωσης πλημμυρικού γεγονότος και προσομοίωσης υδραυλικού κύματος σε μια μικρής έκτασης υδρολογική λεκάνη

Sarchani Sofia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E9569455-B701-439D-B21C-7920C013C04D
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σοφία Σαρχάνη, "Ανάλυση ευαισθησίας παραμέτρων υδρολογικής προσομοίωσης πλημμυρικού γεγονότος και προσομοίωσης υδραυλικού κύματος σε μια μικρής έκτασης υδρολογική λεκάνη", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79296
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία προσομοιώνεται ένα αστραπιαίο βροχοπτωτικό συμβάν που έλαβε χώρα στη λεκάνη απορροής της Αλμυρίδας, στη δυτική Κρήτη. Μέσω της υδρολογικής ανάλυσης του πλημμυρικού γεγονότος και της μοντελοποίησης του υδραυλικού κύματος, σκοπός είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων στην μικρής έκτασης υδρολογική λεκάνη, διαμέσου συνδυασμού εργαλείων της HEC.Η προσομοίωση του βροχοπτωτικού συμβάντος γίνεται με το υδρολογικό μοντέλο HEC-HMS 4.2.1. Τα βροχοπτωτικά δεδομένα εισάγονται σε κάνναβο, ενώ οι υδρολογικές παράμετροι εισάγονται σε κάθε ένα πλεγματικό κελί. Υπολογίζονται οι υδρολογικές παράμετροι της λεκάνης για τις οποίες διατίθενται στοιχεία, ενώ πραγματοποιείται βαθμονόμηση των υπόλοιπων παραμέτρων, από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Γίνεται ανάλυση ευαισθησίας του μοντέλου, και διαπιστώνεται ποιες από τις βαθμονομούμενες παραμέτρους αλλάζουν το χρόνο εμφάνισης της μέγιστης απορροής. Συγχρόνως, ελέγχεται ποιες παράμετροι επηρεάζουν το μέγεθος της μέγιστης απορροής. Κριτήριο βαθμονόμησης των παραμέτρων είναι η επαλήθευση του μοντέλου, με τη μέτρηση των 2m του ύψους ροής, σε διατομή που ελέγχθηκε στο πέρας της πλημμύρας.Η ανάλυση στα κατάντη του ρέματος της Αλμυρίδας, περίπου 960 m, πραγματοποιείται με το υδραυλικό 1D μοντέλο HEC-RAS 5.0.3 προσομοίωσης της πλημμύρας, καθώς και με ένα ενιαίο υδραυλικό 1D/2D μοντέλο, το 1D/2D HEC-RAS 5.0.3 μοντέλο, για τις ανάγκες των οποίων χρησιμοποιείται Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (Digital Terrain Model - DTM) υψηλής ανάλυσης, 5m x 5m. Με τα μοντέλα προσομοίωσης προσδιορίζεται η έκταση της πλημμύρας, το ύψος και η ταχύτητα του πλημμυρικού κύματος στις διατομές του ρέματος, ενώ γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων τους.Μέσω της εφαρμογής των μοντελοποιήσεων με τα εργαλεία της HEC, επισημαίνονται οι πλημμυρικές επιπτώσεις του αιφνίδιου βροχοπτωτικού συμβάντος, και προτείνονται ορισμένα μέτρα περιορισμού των κινδύνων, καταλήγοντας σε συμπεράσματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά