Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης των δυναμικών δονήσεων σε σιδηροδρομικά επιχώματα

Birikakis Emmanouil

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CB526247-59AA-4677-B4F6-90B2A3F7AA8A
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Εμμανουήλ Μπιρικάκης, "Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης των δυναμικών δονήσεων σε σιδηροδρομικά επιχώματα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79322
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης των εδαφικών δονήσεων σε σιδηροδρομικό επίχωμα εξαιτίας της κίνησης τρένων υψηλής ταχύτητας. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα παρουσιάζοντας τις βασικές έννοιες του κλάδου της σιδηροδρομικής καθώς και τα βασικά στοιχεία της θεωρίας της διάδοσης των ελαστικών κυμάτων στο έδαφος, που είναι απαραίτητα για τη μελέτη του θέματος. Επίσης, περιγράφεται ο μηχανισμός παραγωγής των δονήσεων και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάδοσή τους. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι διαθέσιμες μέθοδοι προσομοίωσης του φαινομένου για τον υπολογισμό και την αξιολόγησή τους και παρουσιάζονται αρκετά υφιστάμενα προσομοιώματα για το τρένο, τη σιδηροδρομική γραμμή και το έδαφος. Ακολούθως, περιγράφονται συνοπτικά τα μέτρα περιορισμού των σιδηροδρομικών δονήσεων με ιδιαίτερη αναφορά στη χρήση του γεωαφρού διογκωμένης πολυστερίνης (EPS) ως υλικό κατασκευής τυπικού σιδηροδρομικού επιχώματος. Τέλος, ακολουθεί η αριθμητική διερεύνηση, η παρουσίαση και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων καθώς και η παράθεση χρήσιμων συμπερασμάτων και προτάσεων. Για τη σχεδίαση του τριδιάστατου προσομοιώματος του συστήματος σιδηρόδρομου - επιχώματος - εδάφους χρησιμοποιήθηκε το σχεδιαστικό λογισμικό Autocad 2017 και για τις δυναμικές αναλύσεις το λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων ANSYS 17.0. Στη διεξαχθείσα διερεύνηση εξετάζονται οι βασικές παράμετροι που υπεισέρχονται στο πρόβλημα. Πιο συγκεριμένα, μελετήθηκε η επίδραση της ταχύτητας διέλευσης του τρένου, της αντικατάστασης ενός συμβατικού γαιώδους επιχώματος με ένα επίχωμα κατασκευασμένο από EPS, καθώς και η επίδραση του εδάφους έδρασης του σιδηροδρομικού επιχώματος (γαιώδες ή βραχώδες). Ως μέτρο μεγέθους των παραγόμενων δονήσεων, εξετάζονται οι μέγιστες κατακόρυφες μετακινήσεις και εξάγονται, εκτός των άλλων, αξιόλογα αποτελέσματα σχετικά με τη χρήση του EPS ως μέτρου περιορισμού των δονήσεων στο επίχωμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά