Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη εκχύλισης βαρέων και τοξικών μετάλλων σε καλλιεργούμενα εδάφη της Κρήτης από ιπτάμενες τέφρες αγροτικών αποβλήτων

Papapolykarpou Zoi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AB7C529F-7245-4C6C-9724-A1DAF1C84E22
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ζωή Παπαπολυκάρπου, "Μελέτη εκχύλισης βαρέων και τοξικών μετάλλων σε καλλιεργούμενα εδάφη της Κρήτης από ιπτάμενες τέφρες αγροτικών αποβλήτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79326
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαθεσιμότητα των ενεργειακά αναξιοποίητων γεωργικών και αγροτικών υπολειμμάτων στις μεσογειακές χώρες, όπως η Ελλάδα, είναι μεγάλη. Η θερμική τους επεξεργασία θα μπορούσε να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στον ενεργειακό τομέα, σε παγκόσμια κλίμακα. Ωστόσο, τα ποσοστά της εκλυόμενης τέφρας κατά την καύση τους, πιθανόν να είχαν επιβλαβείς προεκτάσεις για το περιβάλλον, κατά την απόθεσή τους σε καλλιεργούμενα εδάφη. Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η κινητικότητα των βαρέων και τοξικών μετάλλων κατά την έκπλυσή τους από ιπτάμενες τέφρες αγροτικών αποβλήτων, έπειτα από καύση τους σε ρευστοποιημένη κλίνη. Στόχος ήταν να μελετηθεί η υδρογεωχημική συμπεριφορά των στοιχείων της ιπτάμενης τέφρας που εκλύεται ύστερα από θερμική επεξεργασία των αγροτικών αποβλήτων, κατά την απόθεσή της σε καλλιεργούμενα εδάφη μέσω της έκπλυσης από βρόχινο νερό.Tα εδάφη που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από τις περιοχές Αγιάς και Κανδάνου του νομού Χανιών. Τα καύσιμα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν πυρηνόξυλο της Εταιρείας Μύλοι Κρήτης και κλαδέματα ελιάς, μίγμα κρεατάλευρου με πυρηνόξυλο και λυματολάσπη χοιροστασίου. Για τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων των εδαφών και των ιπτάμενων τεφρών πραγματοποιήθηκαν ορυκτολογικές και χημικές αναλύσεις, και ακολούθησε η εκχύλισή τους σε στήλες με απιονισμένο νερό ποσότητας που αντιστοιχεί στη μέση ετήσια ποσότητα βροχόπτωσης στην περιοχή της Κρήτης. Η αναλογία που χρησιμοποιήθηκε για τα δείγματα εδάφους- ιπτάμενης τέφρας ήταν 95:5. Στα υδατικά εκπλύματα που προέκυψαν υπολογίστηκαν το pH, καθώς και οι συγκεντρώσεις κάποιων κύριων οξειδίων (Νa, Mg, P, Ca, K, Al, Fe) και ιχνοστοιχείων (Cr, Sr, Mn, Cu, Zn, Ni, As, Co, Cd, Hg, Ti) που προέκυψαν κατά τις εκπλύσεις.Τα αποτελέσματα των αναλύσεων των υδατικών εκπλυμάτων του εδάφους-ιπτάμενων τεφρών έδειξαν ότι τα στοιχεία που εκπλύθηκαν σε μεγαλύτερες ποσότητες ήταν τα Cr, Zn, Sr και Cu. Ωστόσο, οι συγκεντρώσεις των τοξικών μετάλλων που εκπλύθηκαν ήταν κατώτερες από τα όρια τοξικότητας που προβλέπουν οι περιβαλλοντικές νομοθεσίες για τα υδατικά εκχυλίσματα. Η διατήρηση της εκπλυσιμότητας των τοξικών μετάλλων σε χαμηλά επίπεδα αποδόθηκε σε εξάρτηση από παράγοντες, όπως το pH, η ικανότητα ιονανταλλαγής, η υδατοπερατότητα του εδάφους, καθώς και η χημική και ορυκτολογική σύσταση του.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά