Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χαρακτηρισμός αιωρούμενων σωματιδίων σε εσωτερικούς χώρους και προσδιορισμός της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης

Pantelaki Christina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/239C4BF9-9DE9-4BC2-B814-EDC487EEFC05
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χριστίνα Παντελάκη, "Χαρακτηρισμός αιωρούμενων σωματιδίων σε εσωτερικούς χώρους και προσδιορισμός της ανθρώπινης έκθεσης και δόσης", Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης:Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79377
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μελέτη της παρουσίας των Αιωρούμενων Σωματιδίων στους εσωτερικούς χώρους είναι άκρως σημαντική, καθώς η εκτίμηση των επιπτώσεων τους στον άνθρωπο είναι εξαιρετικά πολύπλοκο ζήτημα για την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να εκτιμηθεί εάν η αίθουσα ζωγραφικής και σχεδίου της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης επηρεάζεται, ως προς τα αιωρούμενα σωματίδια που υπάρχουν σε αυτήν, από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων καθώς και να προσδιοριστεί η ανθρώπινη δόση.Υπολογίστηκε ότι η μέση συγκέντρωση στην οποία εκτίθονταν οι φοιτητές κατά την παρουσία τους στον χώρο ήταν τα σωματίδια PM10 ίση με 67 μg/m3 ± 54 μg/m3 , και για τα PM2,5 ίση με 37 μg/m3 ± 5 μg/m3 . Οι αντίστοιχες τιμές συγκέντρωσης στο εξωτερικό περιβάλλον είναι για τα PM10 ίση με 33μg/m3 ± 18 μg/m3 , και για τα PM2,5 ίση με 22 μg/m3 ± 4 μg/m3 . Από τη μέτρηση του πλήθους των αιωρούμενων σωματιδίων προέκυψε ότι η μέση τιμή στην αίθουσα ήταν 1,10 σωματίδια/cm3 ± 0,1 σωματίδια/cm3, ενώ κατά την παρουσία ατόμων σε αυτή η τιμή ήταν 1,55 σωματίδια/cm3 ± 0,5 σωματίδια/cm3 . Από τον έλεγχο των μετάλλων προέκυψε ότι τα στοιχεία που κυριαρχούν είναι αυτά του φλοιού της γης. Τα βαρέα μέταλλα που ανιχνεύθηκαν ήταν αυτά που συνήθως υπάρχουν σε χρώματα (Χρώμιο, Βάριο, Σίδηρος, Μόλυβδος) με τις συγκεντρώσεις τους όμως αρκετά χαμηλότερες από τα επιτρεπόμενα όρια για την ατμόσφαιρα. Από τον προσδιορισμό της δόσης προέκυψε ότι στους άνδρες είναι υψηλότερη στην εκτός θώρακος και την τραχειοβρογχική περιοχή, ενώ στην κυψελιδική περιοχή η δόση βρέθηκε ίδια σε άνδρες και γυναίκες. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η μάζα των λεπτόκοκκων σωματιδίων που επικάθονται στο Ανθρώπινο Αναπνευστικό Σύστημα αυξάνεται στις βαθύτερες περιοχές του

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά