Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πρόταση δημιουργίας δυναμικού ψηφιακού χάρτη/εργαλείου αποτύπωσης, ελέγχου και διαχείρισης των μισθωμάτων της πόλης των Χανίων

Chatzidakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/673BD107-57A8-4D57-AC45-E1687B75EECE
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Χατζηδάκης, "Πρόταση δημιουργίας δυναμικού ψηφιακού χάρτη/εργαλείου αποτύπωσης, ελέγχου και διαχείρισης των μισθωμάτων της πόλης των Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79512
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία προσεγγίζει το νέο φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων ως προς μια αρνητική προέκτασή του που έχει να κάνει με τη δυσκολία εύρεσης μόνιμης κατοικίας σε τουριστικά «κορεσμένες» περιοχές, όπως τα Χανιά. Στην εποχή του «Internet of Τhings/Everything» και των Βig Data, η Ελλάδα προχωρά με νομοθετήματα στη θέσπιση κανόνων και στην υιοθέτηση συγκεκριμένων μεθόδων που αφορούν τόσο στα ποσοτικά, όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κτισμάτων της Χώρας, με απώτερο στόχο αφενός, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του κτισμένου/δομημένου περιβάλλοντός της και, αφετέρου, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των Πολιτών, μέσω των υποχρεώσεών τους ως προς αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, θεσπίσματα όπως η «Ταυτότητα του Κτιρίου» σε συνδυασμό με ανακοινώσεις για τη δημιουργία νέων, μεγαλύτερων σε όγκο και, λιγότερων αριθμητικά, βάσεων δεδομένων όπως το «Ηλεκτρονικό Μητρώο» και το «Περιουσιολόγιο», τίθενται οι βάσεις για ένα νέο τοπίο στον έλεγχο και τη διασταύρωση των πληροφοριών αναφορικά με τη σχέση Πολίτη – ακινήτων – Πολιτείας. Με αυτόν τρόπο δημιουργείται, για πρώτη φορά, ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς και ηλεκτρονικής, πλέον, μηχανογράφησης της πληροφορίας που παρακολουθεί το κτισμένο περιβάλλον και, πιστεύεται, θεωρητικά, ότι θα επιτευχθεί ο γρήγορος έλεγχος, η διασταύρωση των στοιχείων των κτιρίων και του Πολίτη, η διαφάνεια των λειτουργιών και η ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας τόσο προς όφελος της Πολιτείας, όσο και του Πολίτη. Βάσει της παραπάνω εξέλιξης, γίνεται η παραδοχή ότι στο άμεσο μέλλον, τα βασικά δεδομένα που θα αφορούν τα κτίρια, θα μπορούν, επιπρόσθετα, να είναι ανοιχτά (open data) και άμεσα προσβάσιμα από τους Πολίτες, χωρίς να έχουν απαραίτητα κάποιο έννομο συμφέρον ως προς αυτά για την προβολή τους. Στην παρούσα εργασία, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, προσεγγίζεται το νομοθετικό καθεστώς που διέπει τα μισθώματα και αναλύονται μελέτες περιπτώσεων (case studies) εφαρμογών γύρω από ψηφιακές χαρτογραφήσεις, χρησιμοποιώντας διαφορετική, κάθε φορά, χωρική πληροφορία μεταξύ τους ώστε, αρχικά, να την αποτυπώσουν κι έπειτα να την επεξεργαστούν για να εξάγουν τα ανάλογα συμπεράσματα, τα οποία αποτελούν τμήματα ευρύτερων χωρικών βελτιστοποιήσεων της πόλης. Τέλος, παρατίθεται μία πρόταση για τη δημιουργία ενός εργαλείου αναζήτησης μισθωμάτων τοποθετημένο πάνω στην υπάρχουσα πλατφόρμα/δομή του chaniagis ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επίλυσης του προβλήματος που έχει προκαλέσει το ελλιπές καθεστώς των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά