Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Στρατηγικές διαχείρισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, το παράδειγμα των Χανίων

Ntoura Magdalini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A4963AB3-A813-4699-8BDF-EF7BD2BAC22A
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαγδαληνή Ντούρα, "Στρατηγικές διαχείρισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, το παράδειγμα των Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79611
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Την τελευταία δεκαετία, στα αστικά κέντρα, παγκοσμίως, παρατηρείται μια νέα μορφή διαχείρισης της αστικής γης. Πρόκειται για το φαινόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου οικονομικού συστήματος, της οικονομίας διαμοιρασμού (sharing economy). Το νέο οικονομικό σύστημα μέσω της χρήσης της τεχνολογίας και του διαδικτύου, αλλάζει τα δεδομένα στις εμπορικές συναλλαγές. Η βραχυχρόνια μίσθωση έχει διαδοθεί ιδιαίτερα σε πόλεις με τουριστικό ενδιαφέρον, δίνοντας νέες ευκαιρίες τουριστικής εκμετάλλευσης του κτισμένου περιβάλλοντος και μεταβάλλοντας τον τουριστικό χάρτη της εκάστοτε πόλης. Ωστόσο, η ταχύτητα εξάπλωσης του φαινομένου, σε συνδυασμό με το ανύπαρκτο θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί, έχουν επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην λειτουργία των πόλεων και στη συνύπαρξη του τουρισμού με τις υπόλοιπες αστικές χρήσεις. Ερευνητές του αστικού χώρου ισχυρίζονται ότι η διάδοση των βραχυχρόνιων μισθώσεων είναι μία από τις κύριες αιτίες για την εμφάνιση φαινομένων τουριστικού κορεσμού και εκδιωγμού των μόνιμων κατοίκων από δημοφιλείς τουριστικές περιοχές. Στο παραπάνω πλαίσιο, ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται και στην πόλη των Χανίων. Τα τελευταία χρόνια, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν εντείνει την τουριστική εκμετάλλευση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος με αρνητικές συνέπειες στο ζήτημα της μόνιμης κατοικίας. Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσει το βαθμό διάδοσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων στον οικιστικό ιστό των Χανίων, να καταγράψει τις επιπτώσεις της και να προτείνει συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης αυτών των επιπτώσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά