Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη ενός λειτουργικού αρχετύπου πολυπρακτορικού συστήματος παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών φόρτισης-αποφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε έξυπνες πόλεις

Kechagias Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B80DD1B0-6F22-4A8F-BFDF-5F383B09E960
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Κεχαγιάς, "Ανάπτυξη ενός λειτουργικού αρχετύπου πολυπρακτορικού συστήματος παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών φόρτισης-αποφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε έξυπνες πόλεις", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79714
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διπλωματική εργασία ασχολήθηκε με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός λειτουργικού αρχετύπου για μια καινοτόμο πολυπρακτορική αρχιτεκτονική προσφοράς υπηρεσιών στο πεδίο της φόρτισης/εκφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (στα αγγλικά: the vehicle-to-grid/grid-to-vehicle -V2G/G2V- problem). Το εξαιρετικά σημαντικό καινοφανές αυτό πραγματικό πρόβλημα, απαιτεί λόγω της φύσης του καθώς και της περιορισμένης σχετικής βιβλιογραφίας και εμπειρίας σχετικών λύσεων την προσεκτική σχεδίαση (πληροφοριακού ή άλλου) συστήματος εκ μέρους του μηχανικού. Το αρχέτυπο αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας το JADE, μια πολυπρακτορική πλατφόρμα που είναι συμβατή με τα πρότυπα του διεθνούς οργανισμού Foundation of Intelligent Physical Agents (FIPA). Η επικοινωνία των πρακτόρων βασίζεται στην ανταλλαγή κατάλληλων μηνυμάτων της FIPA-ACL γλώσσας επικοινωνίας πρακτόρων, και σε καλά καθορισμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας ειδικά σχεδιασμένα για το πεδίο εφαρμογής. Ως μέρος της εργασιας μας, προχωρήσαμε στον ορισμό δύο πρωτότυπων σχεδιαστικών προτύπων, τα οποία επιτρέπουν στους προγραμματιστές (i) να επαναχρησιμοποιούν το κομμάτια των πρωτοκόλλων και την λογική που ορίζεται στο σχεδιαστικό πλαίσιο, και (ii) να προσαρμόζουν βασικές λειτουργίες και ικανότητες των πρακτόρων σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους τους. Η λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του αρχετύπου μας επιδεικνύεται σε μια σειρά από ρεαλιστικά σενάρια χρήσης του συστήματος, τα οποία εκτελούνται χρησιμοποιώντας συλλογές από πραγματικά και συνθετικά δεδομένα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά