Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Δημιουργία γεωμετρικού γεωλογικού μοντέλου πιθανού υδροθερμικού πεδίου στην Δ. Μεσσαρά με χρήση γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων

Ioannou Kyriaki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B7B93B9F-1922-42DD-B722-70A5D1DAEBBB
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κυριακή Ιωάννου, "Δημιουργία γεωμετρικού γεωλογικού μοντέλου πιθανού υδροθερμικού πεδίου στην Δ. Μεσσαρά με χρήση γεωλογικών και γεωφυσικών δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79737
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην νοτιοδυτική περιοχή της ιζηματογενούς λεκάνης της Μεσσαράς υπάρχουν ενδείξεις για την ύπαρξη πιθανών γεωθερμικών ταμιευτήρων. Για την εποπτική χωρική κατανομή των πετρωμάτων Τεταρτογενούς και Νεογενούς ηλικίας σχηματισμών που καλύπτουν τους πιθανούς γεωθερμικούς ταμιευτήρες στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας με χρήση τρισδιάστατου μοντελοποιητή, κατασκευάστηκαν τρισδιάστατα λιθολογικά και λιθοστρωματογραφικά μοντέλα της περιοχής. Από τα μοντέλα αυτά προέκυψαν χάρτες ισοβαθών και ισοπαχών των διαφορετικής ηλικίας σχηματισμών. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν χάρτες ισοβαθών του Νεογενούς και του αλπικού υποβάθρου και ισοπαχών του Πλειο-τεταρτογενούς και του Νεογενούς. Στη συνέχεια, έχοντας τους χάρτες που προαναφέρθηκαν κατασκευάστηκαν λιθοστρωματογραφικά προφίλ τα οποία μαζί με τους χάρτες αποτελούν ένα μέσο εντοπισμού πιθανών ρηγμάτων. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 69 γεωτρήσεις και 104 βυθοσκοπήσεις. Για την χρήση τους στην μοντελοποίηση στις μεν γεωτρήσεις έγινε λεπτομερής περιγραφή της λιθολογίας , στις δε βυθοσκοπήσεις οι ηλεκτρικές αντιστάσεις αντιστοιχήθηκαν με την χρήση των κοντινότερων γεωτρήσεων σε λιθολογίες. Απώτερος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι με την χρήση υφιστάμενων και νέων γεωτρητικών και γεωφυσικών δεδομένων για την περιοχή να κατασκευαστεί ένα λεπτομερές και ακριβές τρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής που θα μας επιτρέψει αφενός την εποπτική χωρική κατανομή των πετρωμάτων Τεταρτογενούς και Νεογενούς ηλικίας σχηματισμών που καλύπτουν τους πιθανούς γεωθερμικούς ταμιευτήρες, αφετέρου τον εντοπισμό πιθανών ρηγμάτων στην περιοχή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά