Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστη προσθήκη πολυμερών επίπλευσης για την επεξεργασία αστικών λυμάτων

Apostolou Maria

Απλή Εγγραφή


URIhttp://purl.tuc.gr/dl/dias/696154F5-8E2F-4C3E-A605-1F3AE3929611-
Αναγνωριστικόhttps://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79774-
Γλώσσαel-
Μέγεθος119 σελίδεςel
ΤίτλοςΒέλτιστη προσθήκη πολυμερών επίπλευσης για την επεξεργασία αστικών λυμάτωνel
ΤίτλοςOptimal addition of flocculants for the treatment of municipal wastewateren
ΔημιουργόςApostolou Mariaen
ΔημιουργόςΑποστολου Μαριαel
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Kalogerakis Nikosen
Συντελεστής [Επιβλέπων Καθηγητής]Καλογερακης Νικοςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Gikas Petrosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Γκικας Πετροςel
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Paranychianakis Nikolaosen
Συντελεστής [Μέλος Εξεταστικής Επιτροπής]Παρανυχιανακης Νικολαοςel
ΕκδότηςΠολυτεχνείο Κρήτηςel
ΕκδότηςTechnical University of Creteen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαTechnical University of Crete::School of Environmental Engineeringen
Ακαδημαϊκή ΜονάδαΠολυτεχνείο Κρήτης::Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντοςel
ΠερίληψηΣτις μέρες μας, το κόστος για την κατανάλωση χημικών ουσιών και τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων ιλύος σε εγκαταστάσεις χημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι αρκετά υψηλό. Επιπλέον, οι διαδικασίες πήξης και κροκίδωσης απαιτούν υψηλή χωρητικότητα περιοχής. Μια εταιρεία Νορβηγικής Τεχνολογίας (Norwegian Technology AS) έχει παράσχει ένα νέο πολυμερές, το «IN – ut 338», το οποίο έχει ως στόχο να απλοποιήσει τη διαδικασία καθαρισμού και, συνεπώς, να εξοικονομήσει χρήματα. Το υπόβαθρο για την ακόλουθη εργασία ήταν να ληφθεί υπόψη η δοσολογία του πολυμερούς και ο ρυθμός ανάμιξής του, έτσι, ώστε να δοθεί το υψηλότερο αποτέλεσμα καθαρισμού. Η δοσολογία του πολυμερούς από πλευρά οικονομικής άποψης έχει επίσης ληφθεί υπόψη. Οι πειραματικές δοκιμές διεξήχθησαν με τη χρήση μίας μεθόδου η οποία βασίζεται σε δοκιμές δοχείων (jar testing), αλλά έχει προσαρμοστεί για το IN-ut 338. Το αποτέλεσμα καθαρισμού εκτιμήθηκε με βάση την περιεκτικότητα των αιωρούμενων στερεών (Suspended Solids - SS) και τη θολερότητα, αλλά με έμφαση στα αιωρούμενα στερεά. Τα υγρά απόβλητα που χρησιμοποιήθηκαν στις δοκιμές προήλθαν από το κεντρικό εργοστάσιο IVAR North Jæren (SNJ), του Stavanger της Νορβηγίας. Επιλέχθηκε χρόνος ανάμιξης 15 δευτερολέπτων. Ο ρυθμός ανάμιξης για δοκιμές δοσολογίας ήταν 500/600 περιστροφές ανά λεπτό (rpm). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το αρχικό περιεχόμενο των αιωρούμενων στερεών (SS) στα λύματα επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των δοσολογιών του IN-ut 338. Οι χαμηλές δοσολογίες IN-ut 338 (≤ 4,5 mg L-1) έδειξαν το υψηλότερο αποτέλεσμα καθαρισμού αιωρούμενων στερεών (SS) για τα λύματα που περιέχουν μικρές ποσότητες αιωρούμενων στερεών (SS) - περίπου 50 mg L-1. Για τα λύματα που περιέχουν περίπου 100 mg SS L-1 με ρυθμό ανάμιξης 600 rpm, η δοσολογία IN-ut 338 5,5 mg L-1 έδωσε το υψηλότερο αποτέλεσμα καθαρισμού, που αντιστοιχεί σε 14,4 ± 1,4 mg SS L-1. Η βέλτιστη δόση θολερότητας παρατηρήθηκε στην περιοχή από 6,0 έως 6,5 mg L-1. Η βαθμίδα ταχύτητας (τιμή G) 2900 s-1 έδωσε το υψηλότερο αποτέλεσμα καθαρισμού για τα αιωρούμενα στερεά (SS) σε δόση IN-ut 338 5,5 mg L-1. Η τιμή G εφαρμόστηκε τόσο στα λύματα που περιέχουν περίπου 70 mg SS L-1, όσο και στα απόβλητα που περιέχουν περίπου 190 mg SS L-1, με ρυθμό 88 ± 3% και 87 ± 1,1%, αντίστοιχα. Η χαμηλότερη δόση IN-ut 338 απέδωσε περιεκτικότητα ≤ 20 mg SS L-1 και, συνεπώς, στην εργασία θεωρήθηκε επαρκές στα 4 mg L-1. Χρησιμοποιήθηκε μίγμα με τιμή G περίπου 2900 s-1 . el
ΠερίληψηNowadays, the cost of consuming chemicals and handling large quantities of sludge in chemical wastewater treatment plants is quite high. In addition, coagulation and flocculation processes require high area capacity. A Norwegian Technology AS has provided a new polymer, "IN-ut 338", which aims to simplify the cleaning process and thereby save money. The following work took into account the dosage of the polymer and its rate of mixing, with the aim to give the highest cleaning effect. The dosage of polymer from an economic point of view has also been taken into account. Experimental tests were carried out using a jar testing method but adapted to IN-ut 338. The cleaning result was evaluated based on Suspended Solids (SS) and turbidity, but with emphasis on suspended solids. The wastewater used in the tests was collected from the IVAR North Jæren (SNJ) plant in Stavanger, Norway. A mixing time of 15 seconds was selected. The mixing rate for dosing tests was 500/600 (rpm). The results show that the initial content of suspended solids (SS) in sewage influences the effectiveness of IN-ut 338 dosages. Low IN-ut 338 (≤ 4.5 mg L-1) showed the highest cleaning effect of suspended solids SS) for sewage containing small amounts of suspended solids (SS) - about 50 mg L-1. For sewage containing approximately 100 mg SS L-1with a mixing rate of 600 rpm, the IN - ut 338 5.5 mg L-1 displayed the highest cleaning result, corresponding to 14.4 ± 1.4 mg SS L-1. The optimal turbidity dose was observed in the range of 6.0 to 6.5 mg L-1. The velocity gradient (G value) of 2900 s-1 exhibited the highest cleaning effect for suspended solids (SS) at a dose of IN-ut 338 of 5.5 mg L-1. The G value was applied to both sewage containing approximately 70 mg SS L-1 and to waste containing approximately 190 mg SS L-1 at a rate of 88 ± 3% and 87 ± 1.1%, respectively. The lower dose of IN-ut 338 yielded a content of ≤ 20 mg SS L-1 and therefore was considered sufficient at work at 4 mg L-1. A mixture with a G value of about 2900 s-1 was used. en
ΤύποςΔιπλωματική Εργασίαel
ΤύποςDiploma Worken
Άδεια Χρήσηςhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
Ημερομηνία2018-12-04-
Ημερομηνία Δημοσίευσης2018-
Θεματική ΚατηγορίαΕπεξεργασία λυμάτωνel
Βιβλιογραφική ΑναφοράΜαρία Αποστόλου, "Βέλτιστη προσθήκη πολυμερών επίπλευσης για την επεξεργασία αστικών λυμάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018el
Βιβλιογραφική ΑναφοράMaria Apostolou, "Optimal addition of flocculants for the treatment of municipal wastewater", Diploma Work, School of Environmental Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2018en

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά