Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βιοαποδόμηση μικροπλαστικών (pellets) πολυστυρενίου (PS) και πολυπροπυλενίου (PP) μετά απο ακτινοβόληση UV σε μικρόκοσμους θαλάσσιου περιβάλλοντος

Loli Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9B775227-141A-4093-9B37-79BB498D5B49
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Λώλη, "Βιοαποδόμηση μικροπλαστικών (pellets) πολυστυρενίου (PS) και πολυπροπυλενίου (PP) μετά απο ακτινοβόληση UV σε μικρόκοσμους θαλάσσιου περιβάλλοντος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79794
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Μεγάλο μέρος των πλαστικών αποβλήτων παγκοσμίως καταλήγει στα υδάτινα και χερσαία οικοσυστήματα, θέτοντας σε κίνδυνο τους οργανισμούς και τη ζωή του ανθρώπου, ενώ παράλληλα υποβαθμίζει την αισθητική αξία της περιοχής και την ανθρώπινη ευημερία. Τα πλαστικά μικροσφαιρίδια (pellets) αποτελούν ένα από τα συνηθέστερα πλαστικά απορρίμματα που συναντώνται στις θάλασσες και στις ακτές παγκοσμίως. Αποτελούν την 1η ύλη της πλαστικής βιομηχανίας και η μεταφορά και η συμπεριφορά τους στη θάλασσα αποτελεί ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο για την επιστημονική κοινότητα. Τα μικροσφαιρίδια, κατά την παραμονή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον, εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα τη μείωση της δομικής τους ακεραιότητας και το θρυμματισμό τους. Η γήρανση (weathering) που προκαλείται, έχει βρεθεί πως βοηθάει στη διαδικασία της βιοαποδόμησης τους από μικροοργανισμούς. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη της επίδρασης των μικροβιακών κοινοτήτων της πελαγικής ζώνης του Άγιου Ονούφριου, στα μικροσφαιρίδια (pellets) πολυστυρενίου και πολυπροπυλενίου, σε προσομοιωμένο θαλάσσιο περιβάλλον, όπου τα μικροπλαστικά είναι η μόνη πηγή άνθρακα. Τα μικροσφαιρίδια αρχικά, παρέμειναν σε θάλαμο ακτινοβόλησης με UV-A ακτινοβολία, για διάστημα 4 μηνών, ώστε να επιτευχθεί γήρανση των πλαστικών (weathering). Μετέπειτα τα γηρασμένα πλαστικά τοποθετήθηκαν σε αποστειρωμένες κωνικές φλάσκες με αποστειρωμένο θαλασσινό νερό και εμβολιάστηκαν με τις θαλάσσιες μικροβιακές κοινότητες. Τοποθετήθηκαν σε τράπεζα ανάδευσης για 4 μήνες. Εκτιμήσεις βάρους των μικροπλαστικών, της μικροβιακής ανάπτυξης, της ανάπτυξης των εξωκυτταρικών πολυμερών ουσιών, της ταχύτητας καθίζησης και της κατανομής του μεγέθους μικροπλαστικών πραγματοποιούνταν κάθε μήνα, για την εκτίμηση της επίδρασης των θαλάσσιων μικροοργανισμών στα μικροσφαιρίδια. Συνολικά, οι θαλάσσιοι μικροοργανισμοί κατάφεραν να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν επιτυχώς στο προσομοιωμένο θαλάσσιο μικρόκοσμο. Κατά τη διάρκεια του 2ου και 3ου μήνα, παρατηρήθηκε μια μείωση στις εξωκυτταρικές πολυμερείς ουσίες, και συγκεκριμένα στις πρωτεΐνες και στους υδατάνθρακες, καθώς και στην μικροβιακή ανάπτυξη, ενώ στον 4ο μήνα παρουσίασαν μια αυξητική τάση. Για το πολυπροπυλένιο σημειώθηκε μείωση βάρους 6,37% ενώ για το πολυστυρένιο η μείωση βάρους υπολογίστηκε 1,30%. Ακόμη παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό νανοσωματιδίων στα δείγματα πολυπροπυλενίου, του 4ου μήνα, εξαιτίας της βιοαποδόμησης του από τους θαλάσσιους μικροοργανισμούς.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά