Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης αυτόνομης ηλεκτροδότησης οικίας με χρήση ΑΠΕ

Lekkas Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/54BF6000-17F7-444A-89F0-37D605AA1F8F
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Λέκκας, "Ολοκληρωμένη μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρικής εγκατάστασης αυτόνομης ηλεκτροδότησης οικίας με χρήση ΑΠΕ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79800
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται και σχεδιάζεται η ηλεκτρική εγκατάσταση μιας οικίας που βρίσκεται μακριά από το δίκτυο διανομής.Για την ηλεκτρική τροφοδότηση της οικίας επιλέγεται αυτόνομο σύστημα με τη χρήση φωτοβολταϊκών, συσσωρευτών και εφεδρικής γεννήτριας. Γίνεται πλήρης διαστασιολόγηση του εξοπλισμού που απαρτίζει το αυτόνομο σύστημα, με βάση την ημερήσια κατανάλωση ενέργειας του χρήστη της οικίας και τη μέγιστη ταυτοχρονισμένη ισχύ των ηλεκτρικών συσκευών της. Εξετάζονται τεχνοοικονομικά διαφορετικά σενάρια αυτονόμησης της οικίας, είτε με τη χρήση μεγαλύτερου συστήματος αποθήκευσης, είτε μεγαλύτερου αντιστροφέα για τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης της οικίας λόγω της μεγαλύτερης αυτονομίας και της ταυτοχρονισμένης τροφοδότησης περισσότερων ηλεκτρικών συσκευών.Επίσης, μελετάται και σχεδιάζεται η εσωτερική και εξωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση της οικίας βάσει των κανόνων του Προτύπου ΕΛΟΤ HD384. Παρατίθενται αναλυτικά σχέδια, μονογραμμικά εγκατάστασης και μονογραμμικά ηλεκτρικών πινάκων, ενώ υπολογίζεται η διατομή ενός υπογείου καλωδίου τροφοδότησης ενός συμπληρωματικού κτιρίου που λειτουργεί ως ξενώνας. Για την υπολογισμό της διατομής του καλωδίου παροχής λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα φόρτισης του καλωδίου βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD384 και η επιτρεπόμενη πτώση τάσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά