Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αρχιτεκτονική και ψυχολογία, διαβίωση σε ακραίες συνθήκες εγκλεισμού

Skantzi Theodora-Reggina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/07F4114F-820F-4A7B-A93A-E05C0C40226D
Έτος 2017
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεοδώρα-Ρεγγίνα Σκαντζή, "Αρχιτεκτονική και ψυχολογία, διαβίωση σε ακραίες συνθήκες εγκλεισμού", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2017 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79806
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Μέσω της συγκεκριμένης έρευνας γίνεται μία προσπάθεια καλύτερης κατανόησης ζητημάτων που προκύπτουν στη ζωή/διαβίωση σε ακραίες συνθήκες εγκλεισμού και του πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά, μέσα από την συντονισμένη δράση των εμπλεκομένων επιστημονικών πεδίων. Η ψυχολογία και η αρχιτεκτονική συναντιούνται για να αναλυθεί το ζήτημα.Τι σημαίνει η άνεση και η οικειότητα στον περιορισμένο χώρο διαβίωσης; Τι σημαίνει η έννοια της κατοικισημότητας; Ζώντας σε μία περίοδο που ο χώρος διαρκώς μειώνεται και καλούμαστε να ζούμε σε όλο και μικρότερα σπίτια, πώς ο άνθρωπος, με ποιες μικροεπεμβάσεις και αναπτύσσοντας ποιες στρατηγικές θα επιφέρει την άνεση και την οικειότητα σε αυτούς του στενούς χώρους;Η παρούσα έρευνα είναι μία απόπειρα μελέτης περίπτωσης του θέματος, αρχικά μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την ηλεκτρονική βιβλιογραφία. Η παρουσίαση δίνει νέα στοιχεία προς μελέτη καθώς επιχειρείται μία σύντομη ποσοτική έρευνα για τις απόψεις του πληρώματος ενός υποβρυχίου και παρουσιάζεται φωτογραφικό υλικό επιτόπιας έρευνας σε ελληνικό υποβρύχιο. Κατά την επίσκεψη μοιράσθηκε ερωτηματολόγιο σε 13 συμμετέχοντες και τα αποτελέσματα παρατίθενται, βοηθώντας κατά πολύ την πορεία και τα τελικά συμπεράσματα της έρευνας.Παρατηρώντας την σημαντική επιρροή του χώρου στην ψυχολογία και την γνωστική λειτουργία δίνεται έμφαση σε χωρικές ποιότητες όπως είναι η οπτική «θερμοκρασία», η ένταση και το χρώμα του φωτός, το ηχητικό τοπίο, οι απτικές υφές και γενικότερα τα χωρικά χαρακτηριστικά εκείνα που συνιστούν την αίσθηση της «φωλιάς». Σημαντική παράμετρος όλων αυτών φυσικά ήταν η αίσθηση της ιδιωτικότητας και της οικειότητας στο χώρο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά