Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Performance comparison between various commercial simulators

Mirkovic Aleksandar

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D2DEEE66-8114-489F-AC21-04181237A41C
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Aleksandar Mirkovic, "Performance comparison between various commercial simulators", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79834
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στη σύγκριση δύο λογισμικών προσομοίωσης ταμιευτήρων πετρελαίου. Οι προσομοιωτές που μελετώνται είναι ευρέως γνωστοί, ο ένας είναι το λογισμικό Eclipse E100 και το σχετικά καινούργιο λογισμικό tNavigator.Όλοι οι εμπορικοί προσομοιωτές οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην αγορά υποτίθεται πως λύνουν το ίδιο πρόβλημα διαφορικών εξισώσεων χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση (μέθοδος πεπερασμένου όγκου). Παρόλα αυτά, η απόδοση μεταξύ αυτών, μπορεί να διαφέρει σημαντικά ακόμα και όταν αντιμετωπίζονται τα ίδια ακριβώς προβλήματα προσομοίωσης. Αυτές οι διαφορές ίσως αφορούν τον χρόνο υπολογιμού ή/και τα τελικά αποτελέσματα.Σε αυτή την μεταπτυχιακή εργασία, ξεκινήσαμε με απλά καρτεσιανά μοντέλα ταμιευτήρων και συγκρίναμε την αποδόση τους στους υπό μελέτη προσομοιωτές. Εφόσον, τα μοντέλα αυτά ήταν μικρής πολυπλοκότητας και το πλαίσιο εξισώσεων υποτίθεται είναι ίδιο, τα αποτελέσματα τους όσον αφορά τον χρόνο υπολογισμού και τις προβλέψεις προβλεπόταν να συμπίπτουν. Εφόσον επιβεβαιώθηκε πως αυτό επιτευχθεί, θα αποτελεί την ένδειξη πως οι συνθήκες για δίκαιη σύγκριση των προσομοιωτών έχουν καθιερωθεί και το επόμενο βήμα αυξανόμενης πολυπλοκότητας μοντέλων μπορεί να εκτελεστεί. Η μέθοδος αυτή προβλέπεται να μπορέσει να επιτρέψει σε αυτές τις λεπτές διαφορές των προσομοιωτών να επηρεάσουν την έκβαση των προβλέψεων, όπως επίσης και τον χρόνο υπολογισμού. Επειδή αυξάνοντας την πολυπλοκότητα των μοντέλων αποτελεί μία γενική μεθόδο σύγκρισης για να εκτελεστεί η μελέτη της σύγκλισης, αυτό θα συνεχιστεί καθ'όλη την διάρκεια της εργασίας. Έτσι, είμαστε σε θέση να εκιμήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι προσομοιώτες αντιμετωπίζουν με το σφάλμα που εισάγεται λόγω χωρικής και χρονικής διακριτοποίησης ως μέρος αριθμητικών προσεγγίσεων για τις εξισώσεις ρόης που λαμβάνουν χώρα.Τα δεδομένα που προκύπτουν συνιστούν παραμέτρους-κλειδί (ρυθμός παραγωγής πετρελαίου/νερουύ, μέση πίεση ταμιευτήρα και αθροιστική παραγωγή) για τα αντιστοιχα μοντέλα, συγκρίθηκαν μαζί με τον χρόνο υπολογισμού CPU.Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή, αναμένουμε να δημιουργήσουμε ακέραιη άποψη για την απόδοση των δύο προσομοιωτών στο πεδίο της black-oil μεθόδου προσομοίωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά