Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση φωτοβολταϊκών στοιχείων

Dimitriadis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7BEC8336-E614-4334-9E65-F5058AEA1EC7
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Δημητριάδης, "Μοντελοποίηση φωτοβολταϊκών στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79971
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μοντελοποίηση της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στοιχείων είναι απαραίτητη για την προσομοίωση της λειτουργίας και την εκτίμηση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων κατά τη διαδικασία σχεδιασμού τους, καθώς και για την ανάπτυξη τεχνικών ελέγχου και διάγνωσης βλαβών των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφορα εναλλακτικά μοντέλα των φωτοβολταϊκών στοιχείων, τα οποία έχουν στόχο να περιγράψουν τη λειτουργία τους με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια κατά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες έντασης της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος υπό τις οποίες λειτουργούν.Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας ήταν η συγκριτική αξιολόγηση της ακρίβειας εναλλακτικών μοντέλων φωτοβολταϊκών στοιχείων. Αρχικά, τα μοντέλα αυτά υλοποιήθηκαν σε περιβάλλον Matlab και μελετήθηκε η συμπεριφορά τους για διάφορες συνθήκες προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Στη συνέχεια, μετρήθηκαν πειραματικά οι χαρακτηριστικές ρεύματος-τάσης δύο εμπορικά διαθέσιμων φωτοβολταϊκών πλαισίων με διαφορετικές τεχνολογίες κατασκευής. Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα που προέκυψαν, πραγματοποιήθηκε συγκριτική αξιολόγηση της ακρίβειας των θεωρητικών μοντέλων των φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά