Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση γεωλογικών και μεταλλευτικών αποθεμάτων λιγνιτικού κοιτάσματος και σχεδιασμός εκμετάλλευσης

Solomidis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3FA066A7-E971-4895-8E3E-63BBB6D9A4CE
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Σολομίδης, "Εκτίμηση γεωλογικών και μεταλλευτικών αποθεμάτων λιγνιτικού κοιτάσματος και σχεδιασμός εκμετάλλευσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79991
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και σκοπός αυτής είναι ο προσδιορισμός των γεωλογικών αποθεμάτων σε ένα κοίτασμα λιγνίτη στο οποίο έχουν προηγηθεί δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και έχει προσδιορισθεί ο συντελεστής SR. Για τον προσδιορισμό των αποθεμάτων χρησιμοποιήθηκαν βασικές μέθοδοι της επιστήμης της Γεωστατιστικής οι οποίες εφαρμόστηκαν με τη χρήση της γλώσσας Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) μέσα από την εφαρμογή του Microsoft Office Excel 2007.Το δεύτερο τμήμα της εργασίας αποτελείται από τον σχεδιασμό της εκμετάλλευσης του λιγνιτικού κοιτάσματος. Το κοίτασμα και η τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής μοντελοποιήθηκαν με τη χρήση του προγράμματος AutoCAD Civil 3D 2016 καθώς επίσης και ο σχεδιασμός της εκμετάλλευσης για τα πρώτα έξι έτη.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας και των προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δεδομένων. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο του ημιβαριογράμματος και του Kriging. Στο τρίτο κεφάλαιο συγκρίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον κώδικα που αναπτύχθηκε στο περιβάλλον της VBA σε σχέση με τα αποτελέσματα του βιβλίου “An Introduction to Applied Geostatistics” των Edward H. Isaaks και R.Mohan Srivastava. Τα δεδομένα, τα οποία επεξεργάζονται οι συγγραφείς και εφαρμόζουν διάφορες γεωστατιστικές μεθόδους, είναι οι συγκεντρώσεις της λίμνης Walker στη Νεβάδα των ΗΠΑ. Έπειτα εφαρμόζεται ο προηγούμενος κώδικας σε ένα λιγνιτικό κοίτασμα με σκοπό τον υπολογισμό των μεταλλευτικών και γεωλογικών αποθεμάτων. Στo τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μορφή του ορυχείου μετά τα 6 πρώτα χρόνια της εκμετάλλευσης και στα παραρτήματα δίνονται όλοι οι κώδικες που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των γεωστατιστικών μεθόδων και τον υπολογισμό των αποθεμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά