Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων φυσικο-μηχανικών ιδιοτήτων διακοσμητικών πετρωμάτων με τη βοήθεια ειδικής διαδικτυακής-σχεσιακής βάσης δεδομένων

Vakalis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F17C184C-7066-4126-96E0-997AAEF2A979
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Βακάλης, "Εισαγωγή και ανάλυση δεδομένων φυσικο-μηχανικών ιδιοτήτων διακοσμητικών πετρωμάτων με τη βοήθεια ειδικής διαδικτυακής-σχεσιακής βάσης δεδομένων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.79995
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η εργασία ασχολείται με την εισαγωγή και την ανάλυση δεδομένων των φυσικών, μηχανικών και τεχνικών ιδιοτήτων διακοσμητικών με τη βοήθεια της ειδικής σχεσιακής βάσης δεδομένων Strema DΒ. Με την χρήση της σχεσιακής βάση δεδομένων StremaDB διεξήχθη η συλλογή δεδομένων οργανωμένη σε συσχετισμένους πίνακες που παρέχει τη δυνατότητα για ανάγνωση, εγγραφή, τροποποίηση και άλλες διαδικασίες πάνω στα δεδομένα. Σκοπός της βάσης δεδομένων StremaDB είναι η οργανωμένη αποθήκευση δεδομένων και η δυνατότητα εξαγωγής των δεδομένων αυτών, ιδίως σε πιο οργανωμένη μορφή, σύμφωνα με τα ερωτήματα που τίθενται απο το χρήστη στη σχεσιακή βάση δεδομένων. Τα δεδομένα είναι δυνατόν να αναδιοργανώνονται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, σε νοητούς πίνακες, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναδιοργάνωση των φυσικών πινάκων που τα αποθηκεύουν. Στην εν λόγω διπλωματική εργασία θα μελετήσουμε τις μηχανικές, φυσικές και τεχνικές ιδιότητες καθώς και εξειδικευμένες χρήσεις αυτών των διακοσμητικών πετρωμάτων που εισήχθησαν στη νέα βάση δεδομένων StremaDB, ενώ θα γίνει και αναφορά στις εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες της παγκόσμιας βιομηχανίας διακοσμητικών πετρωμάτων. Στο τέλος γίνεται η παρουσίαση της εξαγωγής δεδομένων από την βάση και προτείνονται τρόποι βελτίωσης της.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά