Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επαναχρήση βιομηχανικής πολιτιστικής κληρονομιάς: προϋποθέσεις και αρχές

Andrioti Nefeli

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E2FB8C94-8A69-40B1-BEF9-E2EA46339F93
Έτος 2018
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νεφέλη Ανδριώτη, "Επαναχρήση βιομηχανικής πολιτιστικής κληρονομιάς: προϋποθέσεις και αρχές", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80002
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η προκείμενη μελέτη έχει ως αφετηρία την ιστορική ανασκόπηση της εκβιομηχάνισης της Ελλάδας, την απογείωση της βιομηχανικής της δραστηριότητας και το στάδιο της αποβιομηχάνισης της. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η εμφάνιση του κλάδου της βιομηχανικής αρχαιολογίας, γεγονός που διεύρυνε το αντικείμενο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και αναγνωρίστηκε η ιστορική, κοινωνική και τεχνολογική αξία των ανενεργών βιομηχανικών μονάδων. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το σύνολο των αξιών που διέπουν τη βιομηχανική κληρονομιά καθώς και η αναπόσπαστη σχέση αυτής με το τοπίο, βασικοί παράγοντες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό της επανάχρησης. Ακόμη, η ύπαρξη βιομηχανικού εξοπλισμού καθιστά επιτακτική την ανάγκη της διάσωσης του και της ανάδειξης του, στο πλαίσιο της νέας χρήσης. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων για την ανάπλαση των βιομηχανικών κατάλοιπων. Οι αξίες που διέπουν τα ανενεργά κελύφη, η ταυτότητα του τόπου και η διάσωση του μηχανολογικού εξοπλισμού συνθέτουν ένα μοναδικό πλέγμα, που καθοδηγεί τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων επανάχρησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά