Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μη-ορθογώνια πολλαπλή πρόσβαση σε σύγχρονα ασύρματα δίκτυα με τεχνικές συστάδος

Skyvalakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BB1AB46A-D79F-48C0-BC01-D9592E5BBC70
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Σκυβαλάκης, "Μη-ορθογώνια πολλαπλή πρόσβαση σε σύγχρονα ασύρματα δίκτυα με τεχνικές συστάδος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80011
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μη-ορθογώνια πολλαπλή πρόσβαση είναι ένα παλιό πρόβλημα, που πρόσφατα έχει ξανατραβήξει την προσοχή. Αυτή η εργασία επανεξετάζει αυτό το πρόβλημα στα πλαίσια των βιομηχανικών RFID και των ραδιοφώνων οπισθοσκέδασης. Το ραδιόφωνο οπισθοσκέδασης έχει εμφανιστεί ως μια ασύρματη τεχνολογία “κλειδί” για χαμηλού κόστους και υψηλού μεγέθους ευρέως τοποθετημένους αισθητήρες. Οι ετικέτες/αισθητήρες ταυτοποίησης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID), εκμεταλλεύονται την τεχνολογία της οπισθοσκέδασης για να μεταφέρουν την πληροφορία τους στον δέκτη, χρησιμοποιώντας το βιομηχανικό πρωτόκολλο Gen2. Σε αυτήν την εργασία αναπτύχθηκε ένα νέο μοντέλο συστήματος για την ταυτόχρονη μετάδοση δυο τέτοιων Gen2 ετικετών, καθώς επίσης και ένας αλγόριθμος εκτίμησης καναλιού, βασιζόμενος σε τεχνικές συστάδος.Στο κομμάτι του μοντέλου συστήματος αυτής της εργασίας, θεωρούμε τη σύγκρουση δυο RN16 πακέτων δυο διαφορετικών ετικετών που πιθανόν να μην είναι τέλεια συγχρονισμένες. Η εργασία αυτή βασίστηκε σε προηγούμενες εργασίες επεκτείνοντας την ανάλυση θεωρώντας την χρονική καθυστέρηση που μπορεί να υπάρξει σε μια από τις δυο ετικέτες. Δείχνεται αναλυτικά ότι υπάρχουν τρία σενάρια με βάση την χρονική καθυστέρηση της πιο καθυστερημένης ετικέτας και η σύνδεση τους εξετάζεται περαιτέρω. Η εργασία επίσης περιλαμβάνει τη θεωρητική ανάλυση αυτών των σεναρίων καθώς επίσης και μια πειραματική επαλήθευση της θεωρητικής αυτής δουλειάς.Στο κομμάτι της εκτίμησης καναλιού αυτής της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος συσταδοποίησης Affinity Propagation ο οποίος βασίζεται σε πιθανοτικά γραφικά μοντέλα και σε αλγορίθμους συμπερασμού. Αποκτούνται οι εκτιμήσεις των συντελεστών του καναλιού, βασιζόμενοι στα μοτίβα που παρατηρούνται από τα συσταδοποιημένα, ληφθέντα δεδομένα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μιας μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων. Έχοντας πλέον αποκτήσει τις εκτιμήσεις για τους συντελεστές του καναλιού, εκτιμάται εν συνεχεία η χρονική καθυστέρηση της πιο καθυστερημένης ετικέτας. Τέλος, εκτιμάται το σενάριο σύγκρουσης και πραγματοποιείται η ανίχνευση των δεδομένων. Ως μελλοντική δουλειά, θα δοκιμαστούν διαφορετικοί αλγόριθμοι συσταδοποίησης, καθώς επίσης και ένας αλγόριθμος ανίχνευσης που βασίζεται στη μνήμη του FM0 και σε περισσότερα bits.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά