Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη διαταραχών του φάσματος του αυτισμού στο χώρο και το παιχνίδι

Magafosi Antigoni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/6681AAF2-7CC4-4611-94A1-0D96A23DBE7B
Έτος 2018
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντιγόνη Μαγκαφώση, "Μελέτη διαταραχών του φάσματος του αυτισμού στο χώρο και το παιχνίδι", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80031
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα ερευνητική εργασία εξετάζεται η έννοια της διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, ποια είναι τα νευροψυχολογικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου με αυτισμό και πως αυτά επηρεάζουν την καθημερινότητα και την κοινωνικοποίηση. Αφού οριστεί τι σημαίνει αυτισμός και ποιες είναι οι ‘’ανεπάρκειες’’ και οι διαφορές που εμφανίζονται σε σύγκριση με το ‘’τυπικό’’ μοντέλο συμπεριφοράς, θα εξεταστεί αν ο σχεδιασμός χώρου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ,θα μπορούσε να συμβάλλει στην βέλτιστη διαχείριση της αναπτυξιακής διαταραχής. Πώς επηρεάζει ,δηλαδή, ο δομημένος ή μη χώρος, είτε αρνητικά , είτε θετικά ένα άτομο με αυτισμό. Αναζητούνται εκείνα τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψιν κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και συμβάλλουν στην αρμονική αλληλεπίδραση του αυτιστικού ατόμου με το περιβάλλον, στην ψυχοσωματική του υγεία και την κοινωνικοποίηση του. Εν κατακλείδι, δεδομένου ότι το παιχνίδι αποτελεί βασικό εργαλείο εξέλιξης, γνώσης και κοινωνικοποίησης για κάθε παιδί, θα οριστεί τι σημαίνει και πως εξελίσσεται η έννοια του παιχνιδιού για ένα παιδί με αυτισμό, ποιες είναι οι διαφορές και οι δυσκολίες σε σχέση με το ‘’τυπικό’’ μοντέλο ανάπτυξης και πως αυτό επηρεάζει την εικόνα και την αναπτυξιακή πορεία του αυτιστικού υποκειμένου, κατά την παιδική ηλικία αλλά και μετέπειτα. Τέλος θα αναλυθούν έννοιες όπως αυτές του παράλληλου- συνεργατικού παιχνιδιού, δομημένου- ελεύθερου, λειτουργικού- συμβολικού κ.α. και θα γίνει η επιλογή των μέσων και του είδους, παιχνιδιού και ερεθισμάτων που συμβάλλουν στον σχεδιασμό χώρων παιχνιδιού, ως απάντηση στα θεωρητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά