Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ανίχνευσης βλαβών στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση drone εξοπλισμένου με θερμική κάμερα

Vardaxis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/99DAD134-176C-4210-A79F-0CAE10AA5356
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Βαρδαξής, "Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ανίχνευσης βλαβών στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση drone εξοπλισμένου με θερμική κάμερα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80051
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Τα σύγχρονα drones κάνουν χρήση και αξιοποιούν τις τεράστιες δυνατότητες επεξεργαστικής ισχύος των microcomputers, την τεράστια τεχνολογική εξέλιξη στους δορυφόρους και στις τηλεπικοινωνίες για τον προσδιορισμό θέσης, την εξέλιξη των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και τέλος τις σημαντικές επιστημονικές γνώσεις και εφαρμογές στην τηλεμετρία, στην επεξεργασία και μεταφορά εικόνας και βίντεο, καθώς και στην ασύρματη μεταφορά δεδομένων. Εκτός από κάμερες για καταγραφή εικόνας και βίντεο τα drones μπορούν να εφοδιαστούν με θερμικές κάμερες αυξάνοντας θεαματικά τις δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής τους. Η παρούσα εργασία εξετάζει την αποτελεσματικότητα της χρήσης βασικών μεθόδων επεξεργασίας εικόνας και την εύρεση των περιορισμών τους σε γλώσσα Matlab για την ανίχνευση βλαβών στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία γίνεται με τη χρήση drone εξοπλισμένου με θερμική κάμερα. Προτείνονται τρεις μεθοδολογίες, μία για τον εντοπισμό των καλωδίων, μία για την εύρεση της θερμοκρασίας τους και μια για τον εντοπισμό των θερμών σημείων στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δύο πρώτες μεθοδολογίες έχουν ως κοινά χαρακτηριστικά την ανίχνευση ακμών με τη μέθοδο Canny, την εφαρμογή του Μετασχηματισμού Hough και τη δημιουργία περιοχής ενδιαφέροντος γύρω από κάθε εντοπισμένο καλώδιο. Στη μεθοδολογία για την εύρεση της θερμοκρασίας των καλωδίων γίνεται επιπλέον χρήση των συναρτήσεων roipoly και sort για τον ακριβέστερο εντοπισμό των καλωδίων. Στην περίπτωση ύπαρξης βλάβης είτε αυτή είναι κομμένο καλώδιο, είτε θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ των καλωδίων, γίνεται ακριβής προσδιορισμός της συγκεκριμένης θέσης με τη βοήθεια των συντεταγμένων GPS. Η τρίτη μεθοδολογία προτείνει μια τιμή κατωφλίου για την τμηματοποίηση της εικόνας χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων. Ο αλγόριθμος βασίζεται στον εντοπισμό της μέγιστης έντασης μιας εικόνας μετά από ορισμένα βήματα προεπεξεργασίας της. Όλοι οι αλγόριθμοι έχουν επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα και λόγω των γρήγορων αποδόσεών τους, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και on-line, κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά