Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καθολικός και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός συστήματος υποβοήθησης παραγωγής με έγχυση αερίου σε πεδίο παραγωγής πετρελαίου

Nanidou Konstantina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9670E7AD-4062-4EF7-8E9F-9AE60258EB08
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνα Νανίδου, "Καθολικός και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός συστήματος υποβοήθησης παραγωγής με έγχυση αερίου σε πεδίο παραγωγής πετρελαίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80058
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Ανάλυση Κόμβων (Nodal Analysis) αποτελεί το καθιερωμένο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται όταν σχεδιάζεται μία γεώτρηση παραγωγής υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες ροής που επικρατούν σε αυτό είναι σταθερές με το χρόνο. Ωστόσο, όταν οι συνθήκες λειτουργίας όπως το GOR, το ποσοστό νερού στο παραγόμενο ρευστό, η πίεση ή η παροχή κατά τη διάρκεια ροής στον πυθμένα της γεώτρησης, μεταβάλλεται με το χρόνο, η nodal analysis δεν μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί. Κατά συνέπεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε συνθήκες που επικρατούν στον πυθμένα της γεώτρησης, όπως αυτές λαμβάνονται από κάποιο λογισμικό προσομοίωσης ταμιευτήρων. Για να σχεδιαστεί μία γεώτρηση κάτω από τέτοιες μεταβαλόμενες συνθήκες ταμιευτήρα, οι εγκάρσιες καμπύλες της πίεσης (pressure traverse) θα πρέπει να συνδυαστούν με τα δεδομένα ροής της γεώτρησης.Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία συστήθηκε ένα δυναμικό μοντέλο ταμιευτήρα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό προσομοίωσης ταμιευτήρα tNavigator. Καταρχάς απαιτήθηκε ο σχεδιασμός της τροχιάς της γεώτρησης από τη θέση της πλατφόρμας έως το σημείο που βρίσκονται οι διατρήσεις στον ταμιευτήρα. Στη συνέχεια, τα δεδομένα ροής της παραγωγικής γεώτρησης που απαιτούνται για το σχεδιασμό της εξήχθησαν και χρησιμοποιήθηκαν περαιτέρω ως δεδομένα εισόδου για τον προσομοιωτή ροής γεωτρήσεων PIPESIM. Κάθε γεώτρηση ελέγχθηκε για την ικανότητα της να φέρει την προβλεπόμενη παραγωγή πετρελαίου στην επιφάνεια χωρίς την ανάγκη για μηχανισμό υποβοήθησης της παραγωγής (artificial lift).Για κάθε γεώτρηση στο μοντέλο του ταμιευτήρα που απαιτεί υποβοήθηση παραγωγής με έγχυση αερίου, ένα τέτοιο σύστημα σχεδιάστηκε για να αντισταθμίσει τα ποσοστά παραγωγής που απαιτούνται, όσον αφορά τη διαθέσιμη πίεση στον πυθμένα της γεώτρησης, όπως υποδεικνύεται από το σενάριο προσομοίωσης του ταμιευτήρα. Ο σχεδιασμός του μηχανισμού υποβοήθησης παραγωγής με έγχυση αερίου αφορά την επιλογή της κατάλληλης παραγωγικής στήλης, τον αριθμό και το βάθος των βαλβίδων έγχυσης, την πίεση έγχυσης του αερίου και την παροχή έγχυσης του αερίου.Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της επίδοσης των γεωτρήσεων για να ελεγχθεί εάν το πρόγραμμα προσομοίωσης ταμιευτήρα εκτελείται χωρίς προβλήματα παραγωγής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά