Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αναγνώριση μοντέλων κίνησης σε σμήνος ψαριών

Ntoko Aneza

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BB9C2FEC-C565-46EB-BB31-984AFBFC1697
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανέζα Ντόκο, "Αναγνώριση μοντέλων κίνησης σε σμήνος ψαριών ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80062
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η υλοποίηση, η επιβεβαίωση και η αξιολόγηση ενός συστήματος επιτήρησης ψαριών σε ιχθυοκλωβούς η οποία στοχεύει στην ανάλυση της συμπεριφοράς κοπαδιού από ψάρια ή μεμονωμένων ατόμων αυτού. Μια τέτοια εφαρμογή αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την καθοδήγηση της τροφοδοσίας και τον έλεγχο ομαλής ανάπτυξης των ψαριών στον αναπτυσσόμενο κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Ένα κρίσιμο ζήτημα που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε ήταν η βελτίωση των υποθαλάσσιων εικόνων στα βίντεο καθώς χαρακτηρίζονται από έντονο θόρυβο, ξαφνικές αλλαγές στη φωτεινότητα και θολό περιβάλλον. Έπειτα, βασικά βήματα στην υλοποίησή μας απετέλεσαν η επιλογή των κατάλληλων αλγορίθμων για την ανίχνευση, παρακολούθηση και μοντελοποίηση της τροχιάς των ψαριών. Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των παραπάνω ήταν η επιλογή του Kalman φίλτρου για την πρόβλεψη και εκτίμηση της κίνησης των ψαριών. Προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν επιλύθηκαν σε ένα σημαντικό βαθμό μέσω της κατάλληλης επεξεργασίας των τροχιών μετά την εξαγωγή τους. Για την τελική ανάλυση της συμπεριφοράς των ψαριών, οι τροχιές μοντελοποιήθηκαν σε ομαλές και μη, με βάση την ομοιομορφία στην κλίση της τροχιάς. Στα πλεονεκτήματα του συστήματός μας μπορεί να καταγραφεί ότι, μέσω μελλοντικής βελτίωσής του, μπορεί να οδηγήσει σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα με στόχο την εφαρμογή του σε ρεαλιστικές συνθήκες και πραγματικό χρόνο

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά