Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου με τη χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης ενός κατοικημένου χώρου

Polymenopoulou Alexandra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2A54B2CA-A090-4DFC-AE7A-5CCCCC5F7430
Έτος 2018
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλεξάνδρα Πολυμενοπούλου, "Προσαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου με τη χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης ενός κατοικημένου χώρου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρή https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80111
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην ανάπτυξη ενός προσαρμοστικού συστήματος ελέγχου, με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων, για τη ρύθμιση της εσωτερικής θερμοκρασίας ενός σχεδιασμένου για το σκοπό αυτό κατοικημένου χώρου. Σκοπός είναι η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ετήσια μείωση του ενεργειακού κόστους σε σύγκριση με έναν απλό θερμοστάτη, διατηρώντας παράλληλα τη θερμική άνεση των κατοίκων. Αρχικά, καθορίζονται χαρακτηριστικά της κατοικίας και προσομοιώνεται το ενεργειακό μοντέλο για ένα έτος, εξασφαλίζοντας τα ενεργειακά δεδομένα και τη διαμόρφωση της εσωτερικής θερμοκρασίας όταν χρησιμοποιείται ένας απλός θερμοστάτης. Μετά από έρευνα σχετικής βιβλιογραφίας, κατασκευάζονται νευρωνικά δίκτυα, τα οποία εκπαιδεύονται με δεδομένα που προέρχονται από την ενεργειακή προσομοίωση της κατοικίας και χρησιμοποιούνται ως μοντέλα του συστήματος ελέγχου, για να προβλέψουν τη μελλοντική παρουσία των κατοίκων στο χώρο, την εσωτερική θερμοκρασία και την κατανάλωση ενέργειας λόγω της λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης. Το σύστημα ελέγχου, το οποίο προσομοιώνεται για ένα χρόνο, αναζητά κάθε χρονική στιγμή της προσομοίωσης τη βέλτιστη απόφαση για τη λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης, λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική δραστηριότητα των κατοίκων και υπολογίζοντας το ενεργειακό κόστος και το κόστος της απώλειας θερμικής άνεσης για μια σειρά πιθανών χρονικών ακολουθιών λειτουργίας. Η ετήσια απόκριση του ελεγκτή συγκρίνεται με τα αποτελέσματα της ενεργειακής προσομοίωσης και επιτυγχάνεται μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Επίσης, καταγράφονται επιπλέον συμπεράσματα όσον αφορά την αποδοτικότητα της χρήσης πολλαπλών νευρωνικών δικτύων στο σύστημα. Τέλος, θέτονται προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση, σχετικά με τη βελτιστοποίηση της μεθόδου που αναπτύχθηκε στο σύστημα ελέγχου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά