Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Evaluation of Plio-Pleistocene formations in Katakolo (Greece) as sources of biogenic gas

Makri Vagia-Ioanna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2FEB8DBB-5B49-43BC-B544-191C5AD29461
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Vagia-Ioanna Makri, "Evaluation of Plio-Pleistocene formations in Katakolo (Greece) as sources of biogenic gas", Master Thesis, School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80134
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Tο πεδίο υδρογονανθράκων του Κατάκολου βρίσκεται στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Βορειοδυτική Πελοπόννησο, καλύπτοντας τόσο χερσαία όσο και θαλάσσια περιοχή. Από γεωλογική σκοπιά, εντάσσεται στην εξωτερική-κεντρική Ιόνια ζώνη. Πρόκειται για ένα μικρό αλλα σχετικά γνωστό κοίτασμα με αποδεδειγμένα αποθέματα σε υδρογονάνθρακες.Αρκετές γεωτρήσεις έχουν ορυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, με τη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου να παρατηρείται σε διαφορετικά γεωλογικά στρώματα. Στην χερσαία περιοχή εμφανίζονται κυρίως ενδείξεις μεθανίου οι οποίες σχετίζονται κυρίως με βιογενές αέριο, ενώ στην θαλάσσια περιοχή οι ενδείξεις αερίου αφορούν ως επί το πλείστον καταγενετικό αέριο συνδεδεμένο με αέριο συμπύκνωμα.Κύριος σκοπός αυτής της εργασίας ειναι η μοντελοποίηση της διαδικασίας ωρίμανσης του οργανικού υλικού σε μητρικούς σχηματισμούς τόσο στην θαλάσσια όσο και στην χερσαία περιοχή, εστιάζοντας στη γένεση του αερίου. Για την μοντελοποίηση δημιουργήθηκαν αρκετά μονοδιάστατα μοντέλα σε μεμονομένες θέσεις υπαρχόντων γεωτρήσεων του πεδίου, χρησιμοποιώντας το εξειδικευμένο λογισμικό PetroMod 2017.1 της Schlumberger. Τα εξεταζόμενα πετρελαικά συστήματα αφορούν ένα χερσαίο σύστημα με Πλειο-Πλειστοκαινικά μητρικά πετρώματα επιρρεπή στην δημιουργία βιογενούς αερίου καιθώς και σε ένα θαλάσσιο σύστημα με Τριαδικά μητρικά πετρώματα.Τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης, όσον αφορά στην αποβολή των γεννηθέντων υδρογονανθράκων από το μητρικό πέτρωμα, ευθυγραμμίζονται με τις επικρατούσες συνθήκες στα χερσαία μοντέλα στα οποία ευνοείται η δημιουργία βιογενούς αερίου. Όσον αφορά στα θαλάσσια μοντέλα, διαφορετικές περιπτώσεις εξετάζονται ως προς τα χαρακτηριστικά του μητρικού πετρώματος, δεδομένης της απουσίας διείσδυσης εντός των εβαποριτικών σχηματισμών. H βέλτιστη προσαρμογή που πραγματοποιήθηκε σε όλα τα μοντέλα καταδεικνύει τη σημασία των υπερκείμενων στρωμάτων καθώς και της παλαιο-θερμικής ροής στην ωρίμανση των υποκείμενων μητρικών πετρωμάτων. Η δημιουργηθείσα εικόνα για την ωριμότητα και το δυναμικό γένεσης υδρογονανθράκων στα θαλάσσια μοντέλα, υποδεικνύει ότι τα στρώματα του μητρικού πετρώματος βρίσκονται στην φάση της καταγένεσης. Η γένεση των υδρογονανθράκων υπολογίζεται ότι ξεκίνησε περίπου 200 εκ. χρόνια πριν, ενώ η συνακόλουθη αποβολή του αερίου, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, δεν προηγείται του σχηματισμού της παγίδας καθιστώντας δυνατή την παγίδεύση τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά