Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φυσικά, οικολογικά και ενεργειακά αποδοτικά επιχρίσματα ως βιώσιμη λύση για εφαρμογές σε αρχιτεκτονικές επιφάνειες

Pentari Evangelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/97A8BFD9-FF32-46B5-8D5B-9E6D03C90D88
Έτος 2018
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία Πεντάρη, "Φυσικά, οικολογικά και ενεργειακά αποδοτικά επιχρίσματα ως βιώσιμη λύση για εφαρμογές σε αρχιτεκτονικές επιφάνειες", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80493
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς & Σύγχρονης Δόμησης, του Πολυτεχνείου Κρήτης υπό την επίβλεψη της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κας.Παγώνας-Νόνης Μαραβελάκη. Στόχος της αποτελεί η μελέτη έγχρωμων κονιαμάτων κι επιχρισμάτων με φυσικά ορυκτά αλλά και κονίες με οικολογική συμπεριφορά (όπως υδραυλική άσβεστο και υδράσβεστο), ως μέσον για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια. Αρχικά, γίνεται μία θεωρητική διερεύνηση ως προς τα υλικά και ειδικά σε κάποιες κατηγορίες αυτών, όπως είναι το κονίαμα, οι συνδετικές ύλες (κονίες), τα αδρανή υλικά, ο ρόλος του νερού και τα πρόσθετα, η οποία θεωρητική διερεύνησηπεριλαμβάνει ορισμούς, τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των υλικών. Εν συνέχεια, αναφερόμαστε τόσο στο ρόλο των υλικών, όσο και στις ιδιότητες τους, με έμφαση στην επίδραση των υλικών στην πόλη αλλά και στο ρόλο του πρασίνου.Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στα ψυχρά υλικά, και πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα είδη, οι χρήσεις αλλά και τα οφέλη αυτών. Η εργασία περιλαμβάνει ένα πειραματικό μέρος, όπου πρώτα γίνεται μία αναφορά στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνθεση κονιαμάτων, παρουσιάζεται εκτενώς η διαδικασία σύνθεσης των κονιαμάτων, κι έπειταοι πειραματικές μελέτες που εφαρμόστηκαν σε αυτά για την εύρεση των δεικτών ανακλαστικότητας και εκπεμψημότητας, εύρεση χρωματικών συντεταγμένων δοκιμίων και ανάλυση της σταθερότητας των υλικών. Να ευχαριστήσουμε θερμά το εργαστηρίο ‘’Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας’’, της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας. Κολοκοτσά Διονυσία και την πολύτιμη βοήθεια του Δρ. Γομπάκη Κωνσταντίνου. Επίσης, αναλύονται με μεγάλη λεπτομέρεια όλες οι πληροφορίες των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να φτάσουμε στα τελικά συμπεράσματα. Έπειτα από την καταγραφή των αποτελεσμάτων, γίνεται η ερμηνεία αυτών και διαπιστώνεται πως όλες οι συνθέσεις των κονιαμάτων είχαν ικανοποιητικές τιμές ανακλαστικότητας κι εκπεμψημότητας, με εξαίρεση τις συνθέσεις με τσιμέντο, υδράσβεστος, νταμαρίσια άμμος και τσιμέντο αλλά και με υδράσβεστο, νταμαρίσια άμμο, μαρμαρόσκονη και γυάλινα σφαιρίδια, όπου παρουσίασαν χαμηλές τιμές ανακλαστικότητας. Η σύνθεση όπου διαθέτει τις υψηλότερες τιμές ανακλαστικότητας, εκπεμψημότητας αλλά και φωτεινότητας είναι εκείνη με υδραυλική άσβεστος, νταμαρίσια άμμος, μαρμαρόσκονη και γυάλινα σφαιρίδια. Οι συνθέσεις επιχρισμάτων που μελετήθηκαν περιλαμβάνουν εκτός από τις οικολογικές κονίες και έγχρωμα φυσικά ορυκτά.Προστέθηκε, λοιπόν, μικρή ποσότητα έγχρωμων φυσικών ορυκτών στις συνθέσεις με βάση την υδραυλική άσβεστο και παρατηρήθηκε πως δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους στα αποτελέσματα, γεγονός που κρίνεται ως θετικό, αφούσημαίνει ότι δεν αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά των κονιαμάτων με προσθήκη φυσικών ωχρών, άρα μπορεί να προταθεί ως εναλλακτική λύση για τον τελικό χρωματισμό. Τα ορυκτά επιλέχθησαν ώστε να προσδίδουν χρωματικές υφές συναφείς με την Πολυγνώτεια κλίμακα, σύμφωνα με την επικρατούσα κατά τον Άρη Κωνσταντινίδη χρωματική αντίληψη στην ελληνική μεσογειακή αρχιτεκτονική, που απέχει της διαδεδομένης εσφαλμένης αντίληψης των σημερινών πάλλευκων οικισμών στην ελληνική λαϊκή αρχιτεκτονική. Τέλος, έγινε μία σύγκριση μεταξύ των έγχρωμων φυσικών ορυκτών και πλαστικού ακρυλικού χρώματος εμπορίου με ψυχρά υλικά ως πρόσθετα. Οι τιμές του πλαστικού χρώματος εμπορίου ήταν καλύτερες από τα επιχρίσματα με φυσικά υλικά. Αυτό το αποτέλεσμα δε μας ανησυχεί ιδιαίτερα καθώς παρόμοια αποτελέσματα τα έχουμε δει και σε άλλες μελέτες που έχουν γίνει, αλλά η καλή συμπεριφορά υλικών εμπορίου έχει βραχυχρόνια απόδοση. Τα δοκίμια θα εκτεθούν σε περιβαλλοντική διάβρωση και τα ανάλογα συμπεράσματα θα εξαχθούν μετά από ένα έτος παραμονής σε εξωτερικές συνθήκες. Εν κατακλείδι, με βάση την έρευνα και την σταθερότητα των επιχρισμάτων στο πέρας αρκετών μηνών κρίνεται πως η καταλληλότερη σύνθεση με τα καλύτερα αποτελέσματα σε όλα τα στάδια των μετρήσεων είναι το κονίαμα με υδραυλικήάσβεστο, νταμαρίσια άμμο, μαρμαρόσκονη και γυάλινα σφαιρίδια, το οποίο αποτελεί μία εξαιρετική λύση στον τομέα της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, τόσο για να χρησιμοποιηθεί στο κομμάτι των αποκαταστάσεων σε υφιστάμενα κελύφη, όσο και σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Ειδικά σήμερα εκμεταλλευόμενοι τα οφέλη του βιοκλιματικού σχεδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη τις επαυξημένες ανάγκες εξοικονόμησης ενέργειας, οι αρχιτεκτονικές επιφάνειες οφείλουν να φέρουν το αποτύ

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά