Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κωδικοποίηση συστημάτων ταξινόμησης βραχομάζας σε λογισμικό εργαλείο

Ierapetritakis Eleftherios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0A3FD508-D17F-4DCB-9D1B-27E899AD8AC3
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθέριος Ιεραπετριτάκης, "Κωδικοποίηση συστημάτων ταξινόμησης βραχομάζας σε λογισμικό εργαλείο", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80513
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την δημιουργία προγράμματος για την κωδικοποίηση και την συσχέτιση των τιμών των δεικτών συστημάτων ταξινόμησης της βραχόμαζας.Πιο συγκεκριμένα, αρχικά πραγματοποιήθηκε κωδικοποίηση κάποιων συστημάτων ταξινόμησης σε περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιλέχθηκαν συστήματα τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα (RQD, RSR, RMR, Q,GSI και JGS) και για την κωδικοποίηση χρησιμοποιήθηκαν οι αντίστοιχες παράμετροι που περιγράφονται από τους ερευνητές δημιουργίας των συστημάτων αυτών. Επίσης, σε δεύτερο στάδιο έγινε κωδικοποίηση μιας σειράς σχέσεων έμμεσου προσδιορισμού των τιμών κάποιων συστημάτων με βάση τις τιμές ταξινόμησης σε άλλο σύστημα όπως για παράδειγμα των τιμών του RMR ως προς το Q και το GSI.Για τον δημιουργία προγράμματος χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού visual basic 6.0 της εταιρίας Microsoft. Αν και γλώσσα παλαιότερης γενιάς, είναι μια γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού οδηγούμενη από συμβάντα, με απλό, εύχρηστο και ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης τα οποία την καθιστούν κατάλληλη για την ανάλυση του θέματος, καθώς μπορούν να προγραμματιστούν από απλές μέχρι και σύνθετες εφαρμογές με την χρήση της.Τα αποτέλεσμα της διπλωματικής αυτής είναι ένα λογισμικό πρόγραμμα που εκτελείται σε περιβάλλον windows και με το οποίο μπορεί να υπολογίσει κανείς τους δείκτες των συστημάτων ταξινόμησης της βραχόμαζας, ή τον χαρακτηρισμό που αποδίδουν, ανάλογα με τις επιλεγμένες παραμέτρους. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν έμμεσους συσχετισμούς με άλλα συστήματα ή την ερμηνεία χαρακτηρισμού.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά