Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βασικός Σχεδιασμός και προσομοίωση μεταφοράς ρευστών από γεωτρήσεις παραγωγής φυσικού αερίου.

Yusuf Suleiman-Ahmed

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B3BECC6C-C565-4F54-A680-A5AC3E9389CA
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Suleiman-Ahmed Yusuf, "Βασικός Σχεδιασμός και προσομοίωση μεταφοράς ρευστών από γεωτρήσεις παραγωγής φυσικού αερίου.", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80592
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα στη βιομηχανία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι η μεταφορά των ρευστών παραγωγής από τη γεώτρηση μέχρι τις εγκαταστάσεις διαχωρισμού και επεξεργασίας των υδρογονανθράκων. Οι μεγάλοι ταμιευτήρες έχουν ήδη αρχίσει να εξαντλούνται ενώ η εύρεση νέων μεγάλων κοιτασμάτων γίνεται ολοένα και σπανιότερη. Οι ανακαλύψεις πλέον αφορούν είτε πολλούς διάσπαρτους ταμιευτήρες μικρής χωρητικότητας, είτε μεγαλύτερους σε μέγεθος αλλά σε δυσπρόσιτες περιοχές όπως είναι αυτές στην αρκτική ζώνη ή σε μεγάλα θαλάσσια βάθη (μεγαλύτερα των 1000 μέτρων). Για την εκμετάλλευσή τους απαιτείται λοιπόν προσεκτική μελέτη και κοστολόγηση της μεταφοράς των ρευστών σε μεγάλες αποστάσεις, από τις γεωτρήσεις παραγωγής μέχρι τις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας.Η παρούσα εργασία είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη μεταφοράς της παραγωγής από ταμιευτήρα φυσικού αερίου μέχρι την είσοδο των εγκαταστάσεων. Το σύστημα περιλάμβανε ένα ταμιευτήρα φυσικού αερίου με τέσσερις γεωτρήσεις παραγωγής και δύο συλλέκτες των ρευστών, καθώς και τη σωλήνωση μέχρι το διαχωριστήρα. Αρχικά διεξήχθη μια προκαταρκτική μελέτη συμπεριφοράς του ταμιευτήρα για την εκτίμηση των αποθεμάτων, καθώς και των γεωτρήσεων παραγωγής για τη δημιουργία των συσχετίσεων παροχής και πίεσης στην επιφάνεια. Στη συνέχεια ακολούθησε ο λεπτομερής σχεδιασμός των αγωγών που μεταφέρουν το αέριο μέχρι το διαχωριστήρα. Όλες οι προσομοιώσεις έγιναν με χρήση του λογισμικού προσομοίωσης της εταιρείας Petroleum Experts.Η πίεση στην είσοδο του διαχωριστήρα καθορίστηκε ότι πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 1000 psig, ενώ η διάμετρος των σωληνώσεων πρέπει να είναι η βέλτιστη για τη μεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης. Τρεις διάμετροι αγωγών, 2 ίντσες 10 ίντσες και 20 ίντσες χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη. Σε κάθε προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε μια μόνο διάμετρος για όλο το μήκος σωλήνωσης και το αποτέλεσμα αναλύθηκε και συγκρίθηκε με το αποτέλεσμα από τις προσομοιώσεις των υπολοίπων διαμέτρων. Οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι αυξανομένης της διαμέτρου αυξάνει η παραγωγή μέχρι ενός σημείου, πέρα από το οποίο η παραγωγή περίπου σταθεροποιείται. Επιπλέον διεξήχθη οικονομική ανάλυση για να προσδιοριστεί η παρούσα αξία της εγκατάστασης μεταφοράς και να βρεθεί η βέλτιστη διάμετρος, η οποία βρέθηκε να είναι αυτή των 20 ιντσών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά