Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνολογίες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και προσομοίωση της διαδικασίας

Fragkou Efsevia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AF3B9D8A-7EC1-4E9E-BDA9-E89594AEA43B
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευσεβία Φράγκου, "Τεχνολογίες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και προσομοίωση της διαδικασίας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80731
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο κύριος σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να παρουσιάσει όλες τις μεθόδους υγροποίησης που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και να προσομοιώσει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η μέθοδος που επιλέχθηκε για προσομοίωση ήταν η διαδικασία κλειστού βρόχου με τη χρήση ενός μικτού ψυκτικού (πατέντα US4033735A) και πιο συγκεκριμένα η τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την Air Products and Chemicals Inc. (APCI), C3MR, που χρησιμοποιεί προπάνιο για την προκαταρκτική ψύξη του ψυκτικού υγρού αλλά και του φυσικού αερίου.Η προσομοίωση βασίστηκε στο σχεδιασμό μίας μεγάλης μονάδας παραγωγής υγροποιημένου αερίου, συνολικής χωρητικότητας τριών εκατομμυρίων τόνων ετησίως και διεξήχθη στο λογισμικό της Aspen, HYSYS, ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία για το σχεδιασμό εργοστασίων. Η άδεια χρήσης του προγράμματος δόθηκε από την ASPROFOS Engineering Α.Ε., μία εταιρεία του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛΠΕ), η οποία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε έργα Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου, Πετροχημικών και Υποδομών. Το αποτέλεσμα της προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του κόστους της μονάδας υγροποίησης. Το κόστος και οι συνθήκες του επιμέρους εξοπλισμού παρατίθενται αναλυτικά και γίνεται μία σχετική σύγκριση μεταξύ των μονάδων από την οποία προκύπτει ότι το μεγαλύτερο κόστος σε μία μονάδα υγροποίησης αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία των συμπιεστών (σχεδόν το 81% του συνολικού κόστους του εξοπλισμού).Προκειμένου να υπάρξει μία καταληκτική απόφαση για τη βιωσιμότητα της μονάδας, μία βασική τεχνοοικονομική ανάλυση διεξήχθη, για λειτουργία τουλάχιστον τριάντα χρόνων και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Το μέγεθος του έργου αποδείχθηκε επικερδές, με χρόνο αποπληρωμής λιγότερο από ένα χρόνο μόνο για τη μονάδα υγροποίησης και όχι για ολόκληρη εγκατάσταση εργοστασίου υγροποίησης φυσικού αερίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά