Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πηγή φωτός με ελεγχόμενη φασματική εκπομπή βασισμένη σε τεχνολογία χωρικής οπτικής διαμόρφωσης

Kyriakopoulos Kosmas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C935967E-C485-47F2-90CB-0357E261A0C9
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κοσμάς Κυριακόπουλος, "Πηγή φωτός με ελεγχόμενη φασματική εκπομπή βασισμένη σε τεχνολογία χωρικής οπτικής διαμόρφωσης", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80751
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη πηγής φωτός φασματικής εκπομπής βασισμένη σε τεχνολογία χωρικής οπτικής διαμόρφωσης, η οποία είναι σε θέση να προβάλει οποιοδήποτε φάσμα επιθυμεί να σχεδιάσει ο χρήστης. Υπάρχουν ήδη, διάφορες πηγές φωτός ρυθμιζόμενου-φάσματος (TLS) που βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες, όπως λέιζερ (Distributed Bragg Reflector, Distributed Feedback, Ion και Dye) και ρυθμιζόμενα φίλτρα (Liquid Crystal, Optical Parametric Oscillator και Acousto-optic). Παρ 'όλα αυτά, παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα όπως χαμηλή απόδοση, υψηλό κόστος, χαμηλή εκπεμπόμενη οπτική ισχύς και λειτουργούν συνήθως σε λίγα (λιγότερο από δέκα) ταυτόχρονα εκπεμπόμενα μήκη κύματος.Η πηγή φωτός που σχεδιάστηκε σε αυτή τη διπλωματική είναι ικανή να προβάλλει όχι μόνο κορυφές φάσματος όπως οι παραπάνω πηγές φωτός, αλλά οποιοδήποτε διαθέσιμο φάσμα (σε σχήμα καμπύλης) υπάρχει στον κόσμο. Η πηγή φωτός αποτελείται από ένα DLP (ψηφιακή επεξεργασία φωτός), οπτικές ίνες και γραμμικά φίλτρα. Επίσης, η ανάπτυξη λογισμικού συνοδεύει την πηγή φωτός να ελέγχεται πλήρως από τον υπολογιστή. Η βαθμονόμηση της φωτεινής πηγής και της οπτικής ισχύος πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ένα φασματόμετρο. Έχουν διεξαχθεί διάφορες εργαστηριακές δοκιμές για την αξιολόγηση της απόδοσης της σχεδιαζόμενης πηγής φωτός.Οι επιδιωκόμενες εφαρμογές της καινοτόμου πηγής φωτός καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά, όπως έναν ελεγκτή αχρωματοψίας, έναν αισθητήρα ευαισθησίας όρασης, έναν βαθμονομητή για οπτικά όργανα και για την μεταμερική αναπαραγωγή και μελέτη χρώματος κλπ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά