Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μοντελοποίηση διεργασιών θερμικής ωρίμανσης μητρικών πετρωμάτων υδρογονανθράκων στην λεκάνη Πρίνου-Καβάλας

Kokaraki Ourania-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E8FAD545-F5D9-4EB5-BE82-3C514B4F77EC
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ουρανία-Μαρία Κοκαράκη, "Μοντελοποίηση διεργασιών θερμικής ωρίμανσης μητρικών πετρωμάτων υδρογονανθράκων στην λεκάνη Πρίνου-Καβάλας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80773
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η λεκάνη Πρίνου-Καβάλας είναι η μοναδική γεωλογική περιοχή στην Ελλάδα όπου για πάνω από είκοσι χρόνια παράγεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για έρευνα υδρογονανθράκων στη συγκεκριμμένη θαλάσσια περιοχή, η διεξαγωγή πολλών γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών και ερευνών είχε σαν αποτέλεσμα η γεωλογία και η στρωματογραφία της περιοχής να είναι γνωστές. Τα τελευταία χρόνια, η μοντελοποίηση λεκανών πετρελαίου αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο των εταιρειών εξόρυσης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για την αξιολόγηση πιθανών πεδίων και την μείωση του επενδυτικού κινδύνου στην έρευνα υδρογονανθράκων. Η συγκεκριμμένη μέθοδος χρησιμοποιώντας μια μεγάλη ποικιλία δεδομένων (όπως δεδομένα γεωτρήσεων, σεισμικές τομές, επιφανειακές εμφανίσεις πετρωμάτων, κτλ.) λειτουργεί ως προσομοίωση της γεωλογικής ιστορίας, της γένεσης, της εξώθησης και αποβολής, της μετανάστευσης και της συσσώρευσης υδρογονανθράκων σε μια ιζηματογενή λεκάνη.Σκοπός της συγκεκριμμένης εργασίας είναι η διεξαγωγή μονοδιάστατης μοντελοποίησης λεκανών πετρελαίου σε τρείς επιλεγμένες τοποθεσίες γεωτρήσεων. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην ανακατασκευή της θερμικής εξέλιξης και ωρίμανσης των εξεταζόμενων τοποθεσιών έτσι ώστε ν’ απαντηθούν ερωτήματα όπως εάν, πότε, πού, πόσο και τί είδος υδρογονανθράκων έχουν παραχθεί και αποβληθεί από τα μητρικά πετρώματα σε κάθε τοποθεσία. Επίσης, στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας για να εξετασθεί η επιρροή ορισμένων δεδομένων και οριακών συνθηκών, καθώς επίσης ν’ αξιολογηθούν τ’ αποτελέσματα στην προσομοιωμένη θερμική εξέλιξη και ωρίμανση.Η έλλειψη δεδομένων επέβαλε ορισμένους περιορισμούς στα παραγόμενα μονοδιάστατα μοντέλα καταλήγοντας σε μια μη τελείως αντιπροσωπευτική μοντελοποίηση της περιοχής της μελέτης. Ωστόσο, επιτεύχθηκε μια λογική πρώτη εκτίμηση των παλεοσυνθηκών και της θερμικής εξέλιξης και ωρίμανσης. Διαπιστώθηκε ότι οι μητρικοί σχηματισμοί Pre-Prinos 3 και Pre-Prinos 1 έχουν παράξει υδρογονάνθρακες σ’ όλες τις τοποθεσίες. Η τοποθεσία της γεώτρησης Κ-1 φαίνεται να έχει τα πιο ώριμα μητρικά πετρώματα με το μεγαλύτερο ποσοστό μετασχηματισμού του κηρογόνου (55.60%), και επίσης είναι η μόνη γεώτρηση στην οποία το μητρικό πέτρωμα έχει φθάσει στο μέγιστο ρυθμό εξώθησης υδρογονανθράκων, η οποία ξεκίνησε στα 0.44 εκ.έτη.Τα αποτελέσματα από την ανάλυση ευαισθησίας έδειξαν ότι η ηλικία και διάρκεια της διάβρωσης ανάμεσα στην Εβαποριτική και Μετα-Εβαποριτική ακολουθία, το πάχος των διαβρωμένων ιζημάτων, η οριακή συνθήκη του παλεοβάθους του νερού, και τα χαρακτηριστικά των μητρικών πετρωμάτων (δείκτης TOC και δείκτης υδρογόνου) δεν επηρεάζουν τη θερμική εξέλιξη και ωρίμανση. Αντίθετα, η οριακή συνθήκης της θερμικής ροής παίζει σημαντικό ρόλο στη μοντελοποίηση της θερμοκρασίας και της ωρίμανσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά