Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Sensitivity analysis of interwell partitioning tracer tests

Diamantakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/81C3FA8F-E1F8-4785-A4A3-488DE3DBB9EA
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Διαμαντάκης, "Ανάλυση ευαισθησίας ιχνηθετών πετρελαίου ως προς τη χρήση προγραμμάτων προσομοίωσης ροής", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80778
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η χρήση ιχνηθετών σε ταμιευτήρες πετρελαίου, υπό το πρίσμα προγραμμάτων προσομοίωσης της ροής εντός του ταμιευτήρα. Ιχνηθέτες έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην πετρελαϊκή βιομηχανία εδώ και πολλές δεκαετίες, ως μέσα ταυτοποίησης και χαρακτηρισμού της ροής των υδρογονανθράκων. Υδατόφιλοι ιχνηθέτες καθώς και ιχνηθέτες που διαχωρίζονται μεταξύ πετρελαϊκής και υδάτινης φάσης εγχέονται στον ταμιευτήρα. Διαφορές στο χρόνο κατά τον οποίο οι δυο τελευταίοι εξέρχονται της παραγωγικής γεώτρησης, δίνουν κρίσιμες πληροφορίες όσον αφορά συγκεκριμένα φαινόμενα ή μοτίβα ροής, καθώς και πληροφορίες για τους όγκους των ρευστών, τα οποία απαντούν στον ταμιευτήρα. Προκειμένου η εκτίμηση όσον αφορά τους όγκους των ρευστών να είναι επαρκής, απαιτείται η πετρελαϊκή φάση να βρίσκεται σε κατάσταση υπολειμματικού κορεσμού. Για το λόγο αυτό, η χρήση ιχνηθετών πραγματοποιείται ως επί το πλείστων προ της εκπόνησης Υποβοηθούμενης Ανάκτησης Πετρελαίου, η οποία αποτελεί τριτογενή μέθοδο παραγωγής. Αρχικά, είναι σημαντικό να καθοριστεί αν ροή των ιχνηθετών ως χημικά συστατικά απεικονίζεται επαρκώς μέσω της χρήσης προσομοιωτών ροής. Οι τελευταίοι βασίζονται στην εκπόνηση αριθμητικών προσεγγίσεων και εξ ορισμού δεν απαιτείται από αυτούς να αποδώσουν πλήρως τις αντιδράσεις, χημικές ή μη, οι οποίες λαμβάνουν χώρα εντός του ταμιευτήρα.Η χρήση των ιχνηθετών εξετάστηκε παράλληλα και σε ταμιευτήρες όπου ο κορεσμός στην πετρελαϊκή φάση ήταν μεγαλύτερος της υπολειμματικής τιμής. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν σε περιπτώσεις ετερογενών ταμιευτήρων, όσον αφορά τη διαπερατότητα καθώς και σε ταμιευτήρες οι οποίοι έχουν υποστεί φυσική ρωγμάτωση, κυρίως στην ποιοτική ανάλυση αυτών παρά την ποσοτική.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά