Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σφάλματα στην βραχυχρόνια πρόβλεψη των τιμών του αργού πετρελαίου

Al-Alami Bellal

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/5888803B-DB5D-461D-864B-CF792F7F1BB1
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Bellal Al-Alami, "Σφάλματα στην βραχυχρόνια πρόβλεψη των τιμών του αργού πετρελαίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80794
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Αυτή η διπλωματική εργασία προβλέπει βραχυπρόθεσμα τις αλλαγές των τιμών του αργού πετρελαίου βασιζόμενη σε μοντέλα χρονικών σειρών. Οι τιμές του αργού πετρελαίου, που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι μηνιαίες τρέχουσες τιμές αργού πετρελαίου σε δολάρια Η.Π.Α. με σημείο αναφοράς ένα συνδυασμό από το Brent, το Dubai και το West Texas μέσω του «WTI» , εξίσου υπολογισμένα. Τα αριθμητικά δεδομένα που εισήχθησαν για την πρόβλεψη ήταν από τις μηνιαίες τιμές του αργού πετρελαίου με σημείο αναφοράς τριάντα (30) έτη μεταξύ 1988-2018.Επίσης, αυτή η διπλωματική εργασία παρουσιάζει μια εξαιρετικά ποιοτική και περιγραφική ανάλυση των τιμών του αργού πετρελαίου μεταξύ των ετών 1988 – 2018, χωρισμένη σε οκτώ (8) περιόδους. Η κάθε περίοδος βασίζεται σε σημαντικά γεγονότα και συμβάντα που επηρεάζουν την ανάλυση που παρατηρείται σε κάθε περίοδο.Σε αυτή την διπλωματική εργασία χρησιμοποίησα (4) τέσσερις διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, την συμβατική μέθοδο προσέγγισης, τις προσαρμοσμένες τιμές βάσει πληθωρισμού, τις αντισυμβατικές προβλέψεις από μήνα σε μήνα και τις αντισυμβατικές υβριδικές προσεγγίσεις χρησιμοποιώντας μέθοδο κινητού μέσου όρου και τεχνική εκθετικής εξομάλυνσης. Η ακρίβεια όλων αυτών των μοντέλων αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας διάφορες μετρήσεις σφαλμάτων περιλαμβάνοντας «απόκλιση μέσου όρου, μέσο τετραγωνικό σφάλμα και μέσο ποσοστιαίο σφάλμα», οι οποίες ερευνούν την ικανότητα των μοντέλων πρόβλεψης να προσεγγίσουν τις μηνιαίες τιμές του αργού πετρελαίου.Ακόμα, αναφέρουμε ότι η αριθμητική σύγκριση μεταξύ όλων των μοντέλων επιτεύχθηκε. Τα υπολογισμένα σφάλματα από τα διάφορα μοντέλα πρόβλεψης μας αποκαλύπτουν ότι οι αντισυμβατικές προσεγγίσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα και μπορούν να παράγουν μια μεγάλη μείωση των σφαλμάτων περισσότερο από τις συμβατικές προσεγγίσεις.Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι χρησιμοποιώντας μόνο αριθμητικές μεθόδους πρόβλεψης θα παράχθουν αποτελέσματα που έχουν μεγάλα σφάλματα. Η ευαισθησία της βιομηχανίας του πετρελαίου, οι τιμές του πετρελαίου, οι εξωτερικοί παράγοντες και μεταβλητές, μπορούν να κάνουν την μέθοδο πρόβλεψης δυσκολότερη. Και έτσι ο ερευνητής πρέπει να βρει τρόπους που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αριθμητικές μεθόδους με τις περιπλοκότητες αυτών και ίσως να μπορέσει να συνδυάσει διαφορετικές προσεγγίσεις για να βελτιώσει αυτά τα αποτελέσματα. Συνεπώς, οι εξαιρετικές κριτικές των ειδικών στο χώρο μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη παρακολουθώντας τις παγκόσμιες τάσεις, τις τοπικές συγκυρίες, τις πολιτικές εξελίξεις, τις περιβαλλοντικές πτυχές, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις εποχιακές και καταναλωτικές συνήθειες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όλους αυτούς τους παράγοντες την στιγμή της πρόβλεψης και ειδικά ότι οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζονται από την παγκόσμια ζήτηση και τις απαιτήσεις κάθε περιόδου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά