Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση κύκλου ζωής κτιρίου και περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Trouli Kyriaki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/65B163ED-F0EB-4045-8F30-6B05A0487222
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κυριακή Τρούλη, "Ανάλυση κύκλου ζωής κτιρίου και περιβαλλοντικό αποτύπωμα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80933
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει τρεις στόχους: (α) Ο αρχικός στόχος επικεντρώνεται στην διεξαγωγή αποτελεσμάτων που αντικατοπτρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που επιφέρει ένα κτίριο καθ’ όλη την διάρκεια ζωής του. (β) Ο δευτερεύον στόχος επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτών και συγκεκριμένα στον εντοπισμό τμημάτων του κτιρίου που πιθανολογείται ότι συμμετέχουν σε μεγάλο ποσοστό στην δημιουργία των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών. (γ) Ο απώτερος στόχος όμως, της διπλωματικής εργασίας επικεντρώνεται στην αντικατάσταση υλικών των τμημάτων που συνεισφέρουν περισσότερο στην δημιουργία επιπτώσεων, με σκοπό, την εύρεση του βέλτιστου συνδυασμού υλικών της κτιριακής κατασκευής προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κτιρίου. Ως μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε μία διώροφη μονοκατοικία η οποία σχεδιάστηκε στην περιοχή της Πολυτεχνειούπολης στον νομό Χανίων της Ελλάδας. Το εργαλείο ανάλυσης κύκλου ζωής που χρησιμοποιείται για την διεξαγωγή αποτελεσμάτων είναι το Athena Impact Estimator for Buildings. Με βάση αυτό το εργαλείο, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αναλύει τις επιπτωσεις της κατασκευής στο περιβάλλον. Οι επιπτωσεις προκύπτουν αθροιστικά, από όλα τα στάδια ζωής του κτιρίου, δηλαδή από το στάδιο παραγωγής που περιλαμβάνει την εξαγωγή της πρώτης ύλης από το περιβάλλον, την μεταφορά των πρώτων υλών, την διαδικασία οικοδόμησης του κτιρίου, την διαδικασία εγκατάστασης, την συντήρηση, τις επισκευές, την αντικατάσταση κάποιων υλικών, την ανακαίνιση, την λειτουργική ενεργειακή χρήση, την λειτουργική χρήση νερού έως το στάδιο λήξης ζωής του κτιρίου που περιλαμβάνει την αποκατάσταση κατεδάφισης, την μεταφορά, την επεξεργασία αποβλήτων και την απόρριψη. Πιο αναλυτικά, παρουσιάζεται η συνεισφορά του κάθε τμήματος στις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη. Τα κύρια περιβαλλοντικά φαινόμενα είναι το δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη, η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, το δυναμικό οξίνισης, η ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια, το δυναμικό καταστροφής του όζοντος και το δυναμικό πρόκλησης του ευτροφισμού. Με την παρουσίαση της συνεισφοράς του κάθε τμήματος ξεχωριστά στο συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου έγινε αντιληπτό ποια επιμέρους στοιχεία του κτιρίου ήταν τα λιγότερο φιλικά προς το περιβάλλον και έτσι έγιναναλλαγές των υλικών κατασκευής με διάφορους συνδυασμούς, μέχρι να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Η μοντελοποίηση για την λήψη δεδομένων της κατανάλωσης ενέργειας μετά την ολοκλήρωση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και την επιλογή υλικών για την κατασκευή του κτιρίου πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό OpenStudio.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά