Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση φρεατίων υδραυλικής διάρρηξης

Dimopoulou Nikoleta

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/B52242C6-9D3D-4357-8A68-1A4608682D1D
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικολέτα Δημοπούλου, "Προσομοίωση φρεατίων υδραυλικής διάρρηξης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.80974
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός αυτής της διπλωματικής ήταν να διαμορφώσει απλές και εύκολες μεθόδους για την πρόβλεψη της μελλοντικής απόδοσης των μη συμβατικών ταμιευτήρων (σφιχτά και σχιστολιθικά) με γραμμική γεωμετρία ροής και εκτεταμένη παροδική ροή. Έτσι, προτάθηκε η μέθοδος CRM, προκειμένου να αξιολογηθεί γρήγορα κι εύκολα η απόδοση των ταμιευτήρων. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται μια αναλογία μεταξύ της ηλεκτρικής και της πετρελαϊκής μηχανικής και εισάγονται δύο όροι (χωρητικότητα και αντίσταση). Η διαδικασία περιλαμβάνει έναν απλό συνδυασμό εξισώσεων αρχής διατήρησης της μάζας, της ερευνηθείσας απόστασης και της επικρατούσας ροής, χρησιμοποιώντας την έννοια της συνεχούς διαδοχής των ψευδο-σταθερών καταστάσεων. Ακολούθως συζητείται το βασικό μοντέλο, το οποίο αποτελείται από έναν ορθογώνιο ομοιογενή ταμιευτήρα με ένα φρέαρ τοποθετημένο στο κέντρο του και μία υδραυλική ρωγμάτωση να το διασχίζει, μέχρι τα όρια του ταμιευτήρα. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της παροδικής και οριοθετημένης ροής των ταμιευτήρων, όταν χρησιμοποιείται η εξίσωση της ερευνηθείσας απόστασης.Η μέθοδος αντίστασης - χωρητικότητας (CRM) είναι παρόμοια με τις εμπειρικές μεθόδους, διότι και οι δύο χρησιμοποιούν ελάχιστα δεδομένα σε σύγκριση με τις αναλυτικές μεθόδους και αυτό το χαρακτηριστικό τις καθιστά τόσο επιθυμητές. Παρόλο που οι εμπειρικές μέθοδοι δεν έχουν φυσική βάση, η μέθοδος CRM χρησιμοποιεί την εξίσωση της αρχής διατήρησης της μάζας, ακριβώς όπως κάνουν οι αναλυτικές μέθοδοι. Ως εκ τούτου, οι κλασσικές έννοιες χρησιμοποιούνται για να επιδείξουν μια γρήγορη, εύκολη και φθηνή μέθοδο. Με αυτό τον τρόπο η CRM έχει μια φυσική βάση σε σύγκριση με τις εμπειρικές λύσεις και οι παράμετροί της έχουν φυσικό νόημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η αυτή νέα μεθοδολογία να μπορεί να τοποθετηθεί ανάμεσα στις αναλυτικές και τις εμπειρικές μεθόδους, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της καθεμιάς.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάπτυξης αυτού του νέου μοντέλου, τα αποτελέσματά του συγκρίθηκαν με τις αναλυτικά λύσεις. Οι τελευταίες χρησιμοποιήθηκαν για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων, όπως αυτά προέκυψαν από τη CRM για δεξαμενές υγρών που παράγουν υπό σταθερή παροχή και σταθερή πίεση. Αυτές οι λύσεις χρησιμοποίησαν την αδιάστατη εξίσωση της διάχυσης και συγκεκριμένες διαφορετικές αρχικές και οριακές συνθήκες για έναν ταμιευτήρα συγκεκριμένων διαστάσεων προκειμένου να αποκτήσουν αναλυτικά τις λύσεις και να τις εκφράσουν σε πραγματικό χρόνο. Εφόσον οι αναλυτικές λύσεις είναι έγκυρες καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής, ως εκ τούτου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την μεταβατική όσο και για τη ροή που επικρατεί στο όριο του ταμιευτήρα (BDF).Τέλος, τα ληφθέντα CRM και τα αναλυτικά αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα γνωστών αριθμητικών προσομοιωτών (ECLIPSE και IMEX), αλλά για ταμιευτήρες υγρών με ποικίλες ιδιότητες κατά τη διάρκεια τόσο των παροδικών όσο και των BDF ροών. Παρόλο που όλα τα μοντέλα φαίνεται να είναι γενικά σε καλή συμφωνία μεταξύ τους, οι λύσεις όπως προέκυψαν από το ECLIPSE και το IMEX φαίνεται να είναι πιο κοντά, ενώ το μοντέλο CRM και το αναλυτικό μοντέλο είναι σε μεγαλύτερη συμφωνία μεταξύ τους παρά με τις αριθμητικές λύσεις προσομοίωσης. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα, το CRM μπορεί να παρέχει γρήγορα και οικονομικά, εύλογα και αξιόπιστα αποτελέσματα της απόδοσης των ταμιευτήρων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αξιόπιστο εργαλείο στις προβλέψεις ανάκτησης υδρογονανθράκων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά