Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κωδικοποίηση Turbo

Delis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/49F2F739-B427-4294-9B65-770D522945CE
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι κώδικες Turbo ανήκουν στην κλάση των υψηλής απόδοσης κωδίκων διόρθωσης λαθών και είναι οι πρώτοι πρακτικοί κώδικες οι οποίοι πετυχαίνουν σε απόδοση το όριο του Shannon. Οι κώδικες Turbo χρησιμοποιούνται στα κινητά δίκτυα 3G και 4G, στο πρώτυπο WiMAX, και στις δορυφορικές επικοινωνίες καθώς και σε διάφορες εφαρμογές όπου οι σχεδιαστές αναζητούν να πετύχουν αξιόπιστη μετάδοση πληροφορίας με περιορισμούς στο εύρος (bandwidth) ή στην καθυστέρηση (latency) του διαύλου επικοινωνίας. Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία, εξετάζουμε τις βασικές αρχές της κωδικοποίησης καναλιού και των κωδίκων Turbo και τα κύρια μέρη των αλγορίθμων κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης Turbo που χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές. Επιπλέον, εξετάζουμε πώς το μέγεθος του interleaver, για block και ψευδοτυχαίους interleavers, επηρεάζει τη συνολική απόδοση του κώδικα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά