Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Time and frequency estimatiοn in guitar signals

Tazes Athanasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/19EEA70F-4654-417E-9757-254B2935A723
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτήν τη διατριβή, παρουσιάζουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκτίμησης χρονισμού και ανίχνευσης συχνότητας ενός μουσικού σήματος κιθάρας. Στόχος του συστήματος είναι να εντοπίσει τη χρονική στιγμή στην οποία παίχτηκε μία απλή νότα και στη συνέχεια να της αποδώσει συχνότητα. Κατόπιν, η διαδικασία επεκτείνεται σε μία ακολουθία νοτών. Διάφοροι αλγόριθμοι δοκιμάστηκαν και συγκρίθηκαν ως προς την αποτελεσματικότητά τους, αλλά και ως προς την υπολογιστική τους πολυπλοκότητα, πετυχαίνοντας έτσι την εκτέλεση της διεργασίας σε χρόνο μικρότερο από ή ίσο με τη διάρκεια του μουσικού σήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά