Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βασικός σχεδιασμός και προσομοίωση μονάδας καθαρισμού φυσικού αερίου

Xynopoulos Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/56BCA625-A5B5-4F3B-8C4A-78E854EA6C37
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Ξυνόπουλος, "Βασικός σχεδιασμός και προσομοίωση μονάδας καθαρισμού φυσικού αερίου", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81193
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το φυσικό αέριο λόγω των ιδιοτήτων του αποτελεί ίσως το σημαντικότερο ορυκτό καύσιμο τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η πορεία του από τον ταμιευτήρα στην τελική χρήση απαιτεί υψηλό βαθμό επεξεργασίας. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των διαθέσιμων τεχνολογιών και διεργασιών που αφορούν την επεξεργασία του φυσικού αερίου, ώστε να μπορεί να καταστεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Περιγράφονται οι σημαντικότερες μονάδες και η διεργασία μιας τυπικής εγκατάστασης επεξεργασίας φυσικού αερίου, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στο βασικό σχεδιασμό και στους σημαντικότερους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τη μονάδα απομάκρυνσης όξινων αερίων (Η2S, CO2) με χρήση αμίνης D.E.A. και τη μονάδα αφυδάτωσης με χρήση Τ.Ε.G.Σε συνεργασία με την εταιρεία Asprofos Engineering πραγματοποιούνται προσομοιώσεις των δυο προαναφερθέντων μονάδων με το πρόγραμμα ASPEN HYSYS και επιτυγχάνεται ο βασικός σχεδιασμός για παραγωγή αερίου της τάξης των 30 MMSCFD. Ως ακατέργαστο αέριο επιλέγεται ένα Ιρανικό φυσικό αέριο, όμοιας σύστασης με αυτή του κοιτάσματος Nοrth Pars, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί όξινο και σχετικά φτωχό σε βαρύτερους υδρογονάνθρακες. Οι σχεδιαζόμενες μονάδες επιτυγχάνουν την πλήρη απομάκρυνση των όξινων αερίων και του νερού με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός φυσικού αερίου υψηλής καθαρότητας και μεγάλης περιεκτικότητας σε μεθάνιο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά