Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ερμηνεία καταγραφών γεωραντάρ με την χρήση συνθετικών δεδομένων. Εφαρμογή στο μη καταστροφικό έλεγχο οπλισμένου σκυροδέματος

Kokotakis Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/331504E8-69D4-47A3-9E36-3AD11330DA8E
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Κοκοτάκης, "Ερμηνεία καταγραφών γεωραντάρ με την χρήση συνθετικών δεδομένων. Εφαρμογή στο μη καταστροφικό έλεγχο οπλισμένου σκυροδέματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81211
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η παραγωγή συνθετικών δεδομένων με την μέθοδο του Γεωραντάρ (GPR) και η σύγκριση αυτών με πραγματικά δεδομένα. Το αντικείμενο μελέτης διαδραματίζει μια κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα που αναπαριστά ένα πραγματικό τμήμα προεντεταμένης γέφυρας. Πρωταρχικός στόχος της εργασίας είναι ο εντοπισμός και η αποτίμηση της δομικής ακεραιότητας των εσωτερικών στοιχείων σε σχέση με τα πρωτότυπα κατασκευαστικά τους σχέδια. Επίσης, βασικός στόχος αποτελεί η μελέτη των συνθετικών δεδομένων προκειμένου να συγκριθούν τόσο με τα κατασκευαστικά σχέδια όσο και με τα πραγματικά δεδομένα. Η δειγματική πλάκα έχει τετραγωνική διατομή, είναι οπλισμένη με μεταλλικό οπλισμό υπό την μορφή πλέγματος αποτελούμενο από διαμήκεις ράβδους, εγκάρσιες ράβδους και μεταλλικό τένοντα, ο οποίος είναι τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό αγωγό. Ο πλαστικός αγωγός είναι κατά το ήμισυ πληρωμένος με τσιμεντιτικό ένεμα προσομοιώνοντας κατασκευαστικό κενό. Στην δειγματική πλάκα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ανάκλασης με την χρήση δύο φορητών συστημάτων της εταιρίας GSSI τα οποία λειτουργούν σε υψηλές κεντρικές συχνότητες των 1600 MHz και 2600 MHz. Οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ανάκλασης πραγματοποιήθηκαν κατά μήκος δυο γραμμών σάρωσης.Αρχικά κατασκευάσθηκε μοντέλο προκειμένου να γίνει η παραγωγή των συνθετικών δεδομένων σε δύο διαστάσεις. Στην συνέχεια αναπτύχθηκε μοντέλο τριών διαστάσεων και δημιουργήθηκαν συνθετικά δεδομένα για αυτό το μοντέλο. Χρησιμοποιήθηκαν το εμπορικό πακέτο REFLEXW και κεραίες κυρίαρχης συχνότητας 1600 MHz και 2600 MHz. Ακολούθησε η ανάλυση και περιγραφή των αποτελεσμάτων τόσο για το δισδιάστατο όσο και το τρισδιάστατο μοντέλο. Από την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και την ερμηνεία και το σχολιασμό των αποτελεσμάτων εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα αυτής της διπλωματικής εργασίας. Εκ πρώτης άποψης οι συνθετικές τομές γεωραντάρ δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τις τομές γεωραντάρ των πραγματικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, στα πραγματικά δεδομένα με την βοήθεια των συνθετικών, αναγνωρίστηκαν ανακλώμενα και περιθλώμενα κύματα από τα στοιχεία της κατασκευής και επιβεβαιώθηκε η θέση τους σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. Όμως καθώς οι τομές ερμηνεύονται και παρατηρούνται περαιτέρω παρουσιάζονται κάποιες συγκεκριμένες διαφορές. Η πρώτη από αυτές τις διαφορές, είναι ότι στην τομή γεωραντάρ του μοντέλου 3ων διαστάσεων παρατηρούνται επιπρόσθετες περιθλάσεις σε αντίθεση με τις άλλες τομές γεωραντάρ. Στα συνθετικά δεδομένα η ανάκλαση από το κάτω όριο της δειγματικής πλάκας είναι ελαφρώς πιο εμφανής και εντοπίζεται με περισσότερη ευκολία. Η τρίτη παρατήρηση είναι ότι ο πλαστικός σωλήνας PVC παρουσιάζεται στην σωστή θέση σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια στα αποτελέσματα των συνθετικών δεδομένων, ενώ σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα εντοπίζεται μερικά εκατοστά ρηχότερα. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κατά την διάρκεια της σκυροδέτησης της δειγματικής πλάκας υπήρξε μετακίνηση του πλαστικού σωλήνα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά