Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η πόλη κολλάζ: η τεχνική του κολλάζ ως εργαλείο κατανόησης και σύνθεσης του αστικού ιστού

Basdeki Natalia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/15B22E4C-2E10-4401-87DB-B1DED4081AA8
Έτος 2018
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ναταλία Μπασδέκη, "Η πόλη κολλάζ: η τεχνική του κολλάζ ως εργαλείο κατανόησης και σύνθεσης του αστικού ιστού", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81361
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της τεχνικήςτου κολλάζ ως εργαλείου ανάλυσης αλλά και σύνθεσης του αστικούιστού.Για την επίτευξη αυτού, θα διερευνηθεί η επιρροή της τεχνικής αυτήςστον κλάδο της αστικής αρχιτεκτονικής και θεωρίας, από την στιγμήπου ορίστηκε σαν μέσο αναπαράστασης , στην μετανεωτερική πο-λεοδομική σκέψη. Στην συνέχεια θα αναπτυχθούν οι προσεγγίσειςπου αφορούν τόσο την χρήση της τεχνικής του κολλάζ ως εργαλείοανάγνωσης του υπάρχοντος αστικού ιστού, μέσω των απεικονίσε-ων της, όσο και οι προσπάθειες εφαρμογής της τεχνικής αυτής μετην προϋπόθεση ότι η επιφάνεια αυτής της συνθετικής διαδικασίαςείναι η ίδια η πόλη. Για την καλύτερη περιγραφή του συνδυασμούτης τεχνικής αυτής με τον αστικό σχεδιασμό επιλέχθηκαν κυρίωςμανιφέστα και θεωρίες που προσεγγίζουν την μετανεωτερικότητασε θέσεις ανάλυσης. Στην συνέχεια θα αναλυθεί η επιρροή τωνπαραπάνω προσεγγίσεων και γενικότερα η χρήση αυτής της τεχνικήςστην σημερινή αστική ανάλυση και συνθετική διαδικασία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά