Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η συμβολή του Frei Otto στην εύρεση (της) μορφής και στη σύγχρονη μορφογένεση

Fiorakis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8CDF3221-01D6-4EF3-BD83-8D3447A02959
Έτος 2016
Τύπος Ερευνητική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Φιοράκης, "Η συμβολή του Frei Otto στην εύρεση (της) μορφής και στη σύγχρονη μορφογένεση", Ερευνητική Εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2016 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81391
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ανάγκη για πιο φυσικές και οικολογικές κατασκευές οδήγησε τον Frei Otto στηνανάπτυξη σπουδαίων μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό ελαφριών κατασκευών πουλειτουργούν ως στέγαστρα, κελύφη και κτίρια. Η εργασία ακολουθεί το έργο του Otto,εστιάζει στις πιο σημαντικές μεθόδους εύρεσης μορφής και παρουσιάζει τον τρόπο πουλειτουργούν. Παράλληλα αναφέρει τα σημαντικότερα έργα που έχουν προκύψει από κάθεμεθοδολογία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η μορφή του εκάστοτε φυσικού μοντέλουμεταμορφώνεται σχεδιαστικά στην αντίστοιχη κατασκευή. Επιπλέον αναφέρονται και οιπεριπτώσεις που τα μοντέλα λειτούργησαν διερευνητικά για την επεξήγηση διαφόρωνφυσικών δομών. Έπειτα επιχειρείται η σύνδεση με την σύγχρονη εποχή. Πρώταπαρουσιάζεται η θεωρία της μορφογένεσης ενώ αναφέρεται η σχέση της με τημεθοδολογία του Otto και στη συνέχεια εντοπίζονται οι αρχιτέκτονες που χρησιμοποιούνκάποιο από τα μορφογενετικά μοντέλα του Otto ως το βασικό σχεδιαστικό εργαλείο τους.Τέλος, γίνεται ειδική αναφορά στο material computation και στο computational design ταοποία αποτελούν μια πρωτοποριακή μεθοδολογία σχεδιασμού που εμπεριέχει πολλάκοινά με τις μεθόδους form-finding του Otto.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά