Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Column leaching of low-grade saprolitic laterites and valorization of leaching residues

Komnitsas Konstantinos, Petrakis Evaggelos, Karmali Vasiliki, Bartzas Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CEB59858-C600-4406-8789-42380A8B5652
Έτος 2019
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά K. Komnitsas, E. Petrakis, G. Bartzas and V. Karmali, "Column leaching of low-grade saprolitic laterites and valorization of leaching residues," Sci. Total Environ., vol. 665, pp. 347-357, May 2019. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.01.381 https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.01.381
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Socio-economic data on nickel and cobalt show their importance throughout the entire metal value chain, from mining to end use, disposal and recycling. Thus, the extraction of both metals from primary and secondary raw materials as well as from wastes is currently considered strategically important for the industry and the society. In this paper heap leaching of Greek low-grade saprolitic laterites, with Ni content 0.97%, was investigated. The main parameters studied involved the strength of the H2SO4 solution used (49 and 147 g L−1) and the effect ofadding sodium sulfite (Na2SO3) in the leaching medium. The pregnant leach solution (PLS) was recycled several times during leaching in order to minimize acid consumption. The experimental results showed that within a period of 25 days, and under the optimum conditions (147 g L−1 H2SO4 and 20 g L−1 Na2SO3), i) Ni and Co extractions were 72.5% and 47.4%, respectively and ii) Fe and Al co-extractions were 8.7% and 31.3%, respectively. Furthermore, valorization of the leaching residues through alkali activation using NaOH and Na2SiO3 and the addition ofmetakaolin (MK) for the production of inorganic polymers (IPs)was explored. X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), Fourier-transforminfrared (FTIR) spectroscopy, Differential scanning calorimetry (DSC/TG) and Scanning electron microscopy (SEM-EDS)were used to characterize the ore, its leaching residues and the IPs. The IPs produced demonstrated high compressive strength, almost 40MPa and are suitable for a wide rangeof applications in the construction sector.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά