Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επεξεργασία αποβλήτων επεξεργασίας βρώσιμων ελιών με τη γεωχημική μέθοδο των ενεργών ιζημάτων. Η περίπτωση της Άλφα Μεσσηνίας Α.Ε.’

Panousaki Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/60FC1E51-F1DD-4566-A410-56A59BFCF2AB
Έτος 2018
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Πανουσάκη, "Επεξεργασία αποβλήτων επεξεργασίας βρώσιμων ελιών με τη γεωχημική μέθοδο των ενεργών ιζημάτων. Η περίπτωση της Άλφα Μεσσηνίας Α.Ε.’", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2018 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81495
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι λόγοι που με ώθησαν στο να επιλέξω το συγκεκριμένο θέμα, ήταν η αναζήτηση λύσεων στο χρόνιο και δυσεπίλυτο πρόβλημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων από την επεξεργασία της βρώσιμης ελιάς στο Νομό Μεσσηνίας. Οι ποσότητες υγρών αποβλήτων που παράγονται τόσο κατά την παραγωγική διαδικασία της εκπίκρανσης της βρώσιμης ελιάς όσο και κατά την συντήρηση και συσκευασία κάθε ελαιοκομικής περιόδου, σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά τους (υψηλή συγκέντρωση φαινολικών ενώσεων και οργανικού φορτιού) καθιστούν τα υγρά απόβλητα τοξικά. Έτσι, απαιτείται η διαχείριση των υγρών αποβλήτων με μονάδες επεξεργασίας πριν τον τελικό αποδέκτη.Στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και δραστηριοποιείται η εταιρεία Zeologic που με τις καινοτόμες μεθόδους της επεξεργασίας αποβλήτων, κυρίως υγρών, μελετήσαμε και προτείνουμε ένα σχέδιο εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στην εταιρεία Αλφα Μεσσηνίας. Σύφωνα με τη πρότυπη γεωχημική μέθοδο που προτείνει η Zeologic τα επεξεργασμένα λύματα που παράγωνται είναι υψηλής ποιότητας νερού το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να διατεθεί σε φυσικούς αποδέκτες χωρίς επιπλέον επεξεργασία.Τέλος η συγκεκριμένη λύση που δόθηκε είναι απαράτητη για το εργοστάσιο Άλφα Μεσσηνιάς τόσο για αποδοτικούς όσο για οικονομικούς λόγους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά