Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εκτίμηση χωρητικότητας συστημάτων MIMO με χρήση του MIMObit

Sgourakis Andreas

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/AAD026A2-5313-4C5C-9583-D5ED7C6F05DB
Έτος 2019
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ανδρέας Σγουράκης, "Εκτίμηση χωρητικότητας συστημάτων MIMO με χρήση του MIMObit", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81503
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτήν την εργασία, μελετάμε την απόδοση ασύρματων συστημάτων πολλαπλών εισόδων πολλαπλών εξόδων. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε τη χωρητικότητα για διαφορετικά σενάρια συστημάτων και με διαφορετικά μοντέλα διάδοσης. Τα συστήματα ΜΙΜΟ που αναλύονται περιλάμβάνουν την περίπτωση με ένα χρήστη όπου χρησιμοποιούνται πολλαπλές κεραίες και την περίπτωση πολλαπλών χρηστών με δύο χρήστες και μία κεραία σε καθένα από αυτούς και το σταθμό βάσης. Εξετάζουμε τις ιδιότητες της χωρητικότητας στην περίπτωση άγνωστου και γνωστού καναλιού διάδοσης. Στην περίπτωση όπου το τελευταίο είναι ανέφικτο, παρουσιάζουμε τρόπους να εκτιμήσουμε την βέλτιστη κατανομή ισχύος και να προσεγγίσουμε τη χωρητικότητα του συστήματος. Για να προσομοιώσουμε συστήματα επικοινωνίας κάτω από διαφορετικά περιβάλλοντα μετάδοσης, χρησιμοποιούμε το MIMObit της Nebens το οποίο παρέχει μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα η οποία λαμβάνει υπ’ όψη της τις κεραίες που χρησιμοποιούνται στο πομπό και στο δέκτη. Εξετάζουμε την ακρίβεια αποτελεσμάτων προσομοίωσης που παρέχονται από το MIMObit χρησιμοποιώντας διπολικές κεραίες που δημιουργήθηκαν στο γραφικό του περιβάλλον και στο CST Microwave Studio. Τέλος, κάνουμε κάποιες συγκρίσεις εκτίμησης χωρητικότητας χρησιμοποιώντας τα κανάλια που παράγονται από το MIMObit και το Matlab.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά