Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εισάγοντας περιβαλλοντικές παραμέτρους, εργαλεία και μεθοδολογία για βιοκλιματικό σχεδιασμό ελεύθερων αστικών χώρων για το Μεσογειακό κλίμα

Tsitoura Marianna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/7B3CDFE1-5ACA-42CD-8A2E-7176337B8945
Έτος 2019
Τύπος Διδακτορική Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαριάννα Τσίτουρα, "Εισάγοντας περιβαλλοντικές παραμέτρους, εργαλεία και μεθοδολογία για βιοκλιματικό σχεδιασμό ελεύθερων αστικών χώρων για το Μεσογειακό κλίμα", Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81511
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η διαμόρφωση και ο σχεδιασμός των ανοιχτών χώρων σε μια πόλη καθορίζει την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον σε αυτή. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εισαγωγή περιβαλλοντικών κριτηρίων στην διαδικασία σχεδιασμού των αστικών ελεύθερων χώρων.Αρχικά αναλύονται οι συνθήκες άνεσης σε υπάρχοντες αστικούς ελεύθερους χώρους της Κρήτης που έχουν επανασχεδιαστεί την τελευταία δεκαετία, όπου τεκμηριώνεται η άποψη ότι απαιτείται να ενταχθούν κλιματολογικοί και μικροκλιματικοί παράγοντες κατά τον σχεδιασμό. Για την απλή ενσωμάτωση από οποιοδήποτε αρχιτέκτονα της νέας «ενεργειακής παλέτας σχεδιασμού» χωρίς την απαίτηση χρήσης πολύπλοκων υπολογιστικών εργαλείων και δυναμικών μοντέλων δημιουργείται εργαλείο καθορισμού των παραμέτρων άνεσης για τους καλοκαιρινούς μήνες που το πρόβλημα χρήσης του ελεύθερου χώρου είναι περισσότερο απαιτητικό και δύσκολο.Τέλος για τεκμηριωμένη μελέτη και καθορισμό των βιοκλιματικών δεικτών που διέπουν τους αστικούς ελεύθερους χώρους δημιουργείται αναλυτική μεθοδολογία που ενσωματώνει τόσο την φάση σχεδιασμού, υλοποίησης και επαλήθευσης των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού. Με την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας συντελείται διαμόρφωση του μικροκλίματος των υποπεριοχών μελέτης καθώς και περιορισμός των εκπομπών ρύπων ώστε οι χώροι που δημιουργούνται να μπορούν να είναι βιώσιμοι και λειτουργικοί. Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης εφαρμογή και επαλήθευση της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε ποικιλία χώρων στην Κρήτη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά