Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη συγκέντρωσης ραδονίου σε ιδιωτικά ή/και δημόσια κτήρια στη δυτική (ορεινή) περιοχή του Ν. Χανίων

Simantirakis Apollon

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/900CA39A-4D07-4159-A844-25A30EB82A86
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Απόλλων Σημαντηράκης, "Μελέτη συγκέντρωσης ραδονίου σε ιδιωτικά ή/και δημόσια κτήρια στη δυτική (ορεινή) περιοχή του Ν. Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81519
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το αέριο ραδόνιο αποτελεί τμήμα της φυσικής ραδιενέργειας που δέχεται καθημερινά ο ανθρώπινος οργανισμός. Οι πηγές προέλευσης του υπάρχουν ακόμη και στα δομικά υλικά με αποτέλεσμα να υπάρχουν συγκεντρώσεις του σε κλειστούς χώρους μέχρι και σε κατοικίες. Εδώ και αρκετά χρόνια, η προσοχή πολλών επιστημόνων παγκοσμίως εστίασε στο ζήτημα της έκθεσης των εσωτερικών χώρων κτηρίων σε ραδόνιο. Το 2005 η ομάδα Παρακολούθησης Ραδιενέργειας του Περιβάλλοντος (Radioactivity Environmental Monitoring – REM Group) του Ενωμένου Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άρχισε να χαρτογραφεί το ραδιενεργό αέριο ραδόνιο στους εσωτερικούς χώρους ευρωπαϊκών κατοικιών. Κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί εργασίες που εξετάζουν τις συγκεντρώσεις ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους και στον ελλαδικό χώρο οι οποίες όμως θα πρέπει να επαναλαμβάνονται χρονικά και να προστίθενται και νέες περιοχές μελέτης. Η κύρια ανησυχία σχετικά με την παρουσία του ραδονίου στο εσωτερικό κτηρίων αφορά τις άμεσες επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς δύνανται να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η συγκέντρωση ραδονίου στο εσωτερικό τόσο κτηρίων με δημόσιο χαρακτήρα ή συνάθροισης κοινού όσο και κατοικιών στη δυτική (ορεινή) περιοχή του νομού Χανίων. Μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση περιγράφονται εκτενώς το φαινόμενο του ραδιενεργού αερίου «ραδόνιο», οι πηγές προέλευσης και οι τρόποι έκλυσης και διάχυσης του, οι τεχνικές μέτρησης, οι κίνδυνοι έκθεσης σε αυτό , η διαδικασία απομάκρυνσης του, οι μέθοδοι μετριασμού και πρόληψης από το εσωτερικό των κτηρίων, οι ισχύοντες κανονισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και αποτελέσματα μετρήσεων από διάφορες ελληνικές πόλεις. Γίνεται ακόμα αναφορά στα γεωλογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης αλλά και στενής ορεινής/δυτικής περιοχής μελέτης. Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις συγκέντρωσης ραδονίου στο εσωτερικό δεκαέξι (16) κτηρίων με χρήση παθητικών ανιχνευτών καταγραφής ιχνών (CR-39) που διέθεσε το τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας το οποίο πραγματοποίησε και την επεξεργασία τους. Τέλος, παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκέντρωσης για τους χώρους που επιλέχθηκαν και μέσω αυτών απώτερος στόχος της έρευνας είναι αφενός η εκτίμηση του κινδύνου στους χώρους μέσω του υπολογισμού της ενεργούς δόσης ακτινοβολίας (Eeff) και αφετέρου ο εντοπισμός των παραμέτρων που συμβάλλουν στα μετρημένα επίπεδα ραδονίου στο εσωτερικό των κτηρίων της εξεταζόμενης περιοχής, στοιχεία και δεδομένα που οδηγούν στην εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά