Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη συγκέντρωσης ραδονίου σε ιδιωτικά ή/και δημόσια κτήρια στην ανατολική (πεδινή) περιοχή του Ν. Χανίων

Chatzilias Iosif

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0B331A63-01C1-4EE0-B430-31A26B925B43
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωσήφ Χατζηλίας, "Μελέτη συγκέντρωσης ραδονίου σε ιδιωτικά ή/και δημόσια κτήρια στην ανατολική (πεδινή) περιοχή του Ν. Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2019 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81522
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η ομάδα Παρακολούθησης Ραδιενέργειας του Περιβάλλοντος (Radioactivity Environmental Monitoring – REM group) του Ενωμένου Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της θεσμικής επιστημονικής υποστήριξης, άρχισε να χαρτογραφεί το 2005 το ραδιενεργό αέριο ραδόνιο στους εσωτερικούς χώρους ευρωπαϊκών κατοικιών, ώστε μέσω της βάσης δεδομένων να επισημανθούν οι περιοχές με αυξημένα επίπεδα. Αν και έχουν γίνει εργασίες που εξετάζουν τις συγκεντρώσεις ραδονίου σε εσωτερικούς χώρους και στον ελληνικό χώρο, αυτές θα πρέπει να επαναλαμβάνονται χρονικά. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η συγκέντρωση ραδονίου στο εσωτερικό κτηρίων-κατοικιών στην ανατολική (πεδινή) περιοχή του νομού Χανίων. Στην εργασία περιγράφονται εκτενώς μέσα από βιβλιογραφική επισκόπηση το φαινόμενο του ραδιενεργού αερίου «ραδόνιο», που αποτελεί πηγή μεγάλου ποσοστού φυσικής ακτινοβολίας που δέχεται ο άνθρωπος. Παρουσιάζονται οι πηγές προέλευσης και οι τρόποι έκλυσης και διάχυσης του, οι τεχνικές μέτρησης, οι κίνδυνοι έκθεσης, η διαδικασία απομάκρυνσης του, οι μέθοδοι μετριασμού και πρόληψης από το εσωτερικό των κτηρίων καθώς επίσης οι ισχύοντες κανονισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και τα αποτελέσματα μετρήσεων από διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Περιγράφονται επίσης τα γεωλογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης αλλά και στενής πεδινής/ανατολικής περιοχής μελέτης. Στα πλαίσια της έρευνας αυτής, οι μετρήσεις συγκέντρωσης ραδονίου πραγματοποιήθηκαν με χρήση παθητικών ανιχνευτών καταγραφής ιχνών (CR-39). Η διάθεση των ανιχνευτών και η επεξεργασία τους έγιναν από το τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Τέλος, παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκέντρωσης για τους χώρους που επιλέχθηκαν και μέσω αυτών απώτερος στόχος της έρευνας είναι αφενός η εκτίμηση του κινδύνου στους χώρους μέσω του υπολογισμού της ενεργούς δόσης ακτινοβολίας (Eeff) και αφετέρου ο εντοπισμός των παραμέτρων που συμβάλλουν στα μετρημένα επίπεδα ραδονίου στο εσωτερικό των κτηρίων της εξεταζόμενης περιοχής, στοιχεία και δεδομένα που οδηγούν στην εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά