Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η ανεύρεση και αξιολόγηση των παραγόντων που επιδρούν στον παραγωγικό τομέα ενός οργανισμού/επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, εν μέσω ενός ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος

Karamitsios Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A5175F3B-FD1D-4AC9-9819-0D9465D490B8
Έτος 2019
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Καραμήτσιος, "Η ανεύρεση και αξιολόγηση των παραγόντων που επιδρούν στον παραγωγικό τομέα ενός οργανισμού/επιχείρησης του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, εν μέσω ενός ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πο https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.81584
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει τίτλο «Ανεύρεση και αξιολόγηση των παραγόντων πουεπιδρούν στον παραγωγικό τομέα ενός οργανισμού/επιχείρησης του δημοσίου ήιδιωτικού τομέα, εν μέσω ενός ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος».Στην αρχή της εργασίας, γίνεται μία μεθοδολογική προσέγγιση και τεκμηρίωση των όρων της εργασίας. Πρώτα γίνεται η προσέγγιση των εργαλείων παρακολούθησης των παραγόντων που επιδρούν στον παραγωγικό τομέα ενός οργανισμού και σε δεύτερο επίπεδο, το γεωπολιτικό περιβάλλον. Τέλος πραγματοποιούμε την τοποθέτησή τους σε ένα ευρύτερο επίπεδο στρατηγικής, με σκοπό την αξιολόγηση των δεδομένων για τη λήψη της απόφασης από τη μεριά της επιχείρησης ή του οργανισμού για επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε περιβάλλοντα με συγκεκριμένα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά.Για την πραγματοποίηση της έρευνας, αρχικά πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις μεπέντε επιχειρηματίες (υψηλά ιστάμενους υπαλλήλους ή ιδιοκτήτες) σε επιχειρήσειςπου δρουν σε διάφορα περιβάλλοντα και αμέσως μετά τοποθετήσαμε τουςπαράγοντες που εξήχθησαν από την ποιοτική έρευνα σε ένα ερωτηματολόγιο μεερωτήσεις κλειστού τύπου. Προχωρήσαμε στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από άλλους επιχειρηματίες ή υπαλλήλους, με σκοπό να διασταυρώσουμε τις απόψεις και τελικά να προκύψει ένα ποσοτικό μοντέλο, το οποίο περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ των δύο παραγόντων που έχουμε ξεχωρίσει (τη χρήση των στρατηγικών εργαλείων για την παρακολούθηση της επιχείρησης και τους παράγοντες – χαρακτηριστικά του γεωπολιτικού περιβάλλοντος) με την τελική απόφαση της επιχείρησης να δραστηριοποιηθεί σε αυτές τις χώρες.Το κύριο εύρημα της έρευνας είναι ότι κυρίως οι οικονομικοί και πολιτικοίπαράγοντες επηρεάζουν τη δραστηριότητα των οργανισμών και των επιχειρήσεων

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά